Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen

Meddelande 2019-06-10 Svensk rätt säkerställer inte att högkvalificerade arbetskraftsmigranter likabehandlas med inhemsk arbetskraft

Svensk rätt ger inte högkvalificerade arbetskraftsmigranter något robust medel för att utkräva likabehandling av lön, visar en ny IFAU rapport

Villkor för att få tillträde till den svenska arbetsmarknaden

För att få arbetstillstånd i Sverige måste en person utanför EU erbjudas en konkret anställning. Lönen får inte vara sämre än vad som följer av svenska kollektivavtal eller praxis inom yrket eller branschen.

Rapportförfattaren studerar i rapportens empiriska del 300 högkvalificerade arbetskraftsmigranter, till exempel civilingenjörer och IT-arkitekter, som fick arbetstillstånd i januari 2017. De kollektivavtal som är aktuella för gruppen innehåller inte lönenivåer. De som får arbetstillstånd erbjuds löner inom alla löneintervall, men en högre andel arbetskraftsmigranter än arbetstagare i allmänhet erbjuds löner i de lägre löneintervallen.

– Detta kan förklaras av en rad faktorer som inte har något att göra med bristande likabehandling. Men de tänkbara förklaringarna eliminerar dock inte risken för diskriminering. Kollektivavtalen ger begränsad vägledning i de här fallen, säger Petra Herzfeld Olsson.

Möjlighet att utkräva likabehandling

Enligt EU-rätten ska arbetskraftsmigranter som är anställda i Sverige ha samma lön som inhemsk arbetskraft. Rapportförfattaren visar att svensk rätt inte ger den studerade gruppen något robust medel för att utkräva likabehandling. Detta beror på att diskrimineringsgrunderna i diskrimineringslagen inte omfattar migrationsrättslig status.

Bakgrund och metod

Studien är i huvudsak rättsvetenskaplig, men innehåller också en empirisk del. I centrum för rapporten står de yrkesgrupper som Migrationsverket 2017 kategoriserade som IT-arkitekter, systemanalytiker och testledare; civilingenjörer samt ingenjörer och tekniker. Till grund för rapportens empiriska del ligger uppgifter om 300 högkvalificerade arbetskraftsmigranter som beviljats arbetstillstånd i januari 2017.

Kontaktinformation

IFAU-rapport 2019:16 ”Likabehandling av högkvalificerade arbetskraftsmigranter” är skriven av Petra Herzfeld Olsson, vid juridiska institutionen, Stockholms universitet. Rapporten är en sammanfattning av Working Paper 2019:14, Equal treatment of highly qualified labour migrants. Om du vill veta mer kontakta Petra Herzfeld Olsson 08-16 13 17.

Läs mer


Publicerad av:

Sofia Malmer

Publicerad:

2019-06-10