Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen

Meddelande 2018-10-29 Vad utmärker arbetsplatser som anställer tidigare sjukskrivna?

En ny rapport från IFAU studerar vad som karaktäriserar arbetsgivare som anställer personer som tidigare varit sjukskrivna.

Rapportförfattarna studerar personer som bytte jobb under 2012 och undersöker om nyanställda som varit sjukfrånvarande minst 14 dagar under 2011 oftare börjar på arbetsplatser med vissa egenskaper.

De finner att arbetsplatser i offentlig och kommunal sektor oftare anställer dem som tidigare varit sjukskrivna. Vidare är arbetsplatser som anställt dem som tidigare varit sjukskrivna i högre grad kvinnodominerade, har få anställda och en högre andel av de anställda är lågutbildade. Medelåldern på arbetsplatserna är dessutom högre än hos andra arbetsgivare i urvalet.

– Få tidigare studier har undersökt vad som karaktäriserar arbetsplatser som anställer den här gruppen, säger Gun Johansson som är en av flera rapportförfattare. Våra resultat visar att de som varit sjukskrivna oftare börjar på vissa typer av arbetsplatser, men studien kan inte förklara orsaken till detta. En förklaring skulle kunna vara att personer med hög sjukskrivning är grupperade i vissa yrken och finns på vissa delar av arbetsmarknaden, till exempel i offentlig sektor. En annan förklaring skulle kunna vara att de som varit sjukskrivna dras till vissa typer av jobb eller arbetsgivare, eller att arbetsgivare agerar olika vid rekrytering. Det är något som fortsatt forskning inom området bör fokusera på.

Data och metod

Rapportförfattarna studerar svenska arbetsplatser med fem anställda eller mer år 2012. Den studerade gruppen består av knappt 4 miljoner anställda från 138 081 arbetsplatser. Sannolikheten att nyanställda på arbetsplatsen hade en historia av sjukfrånvaro beräknas genom en oddskvot.

Kontaktinformation

IFAU-rapport 2018:17 är skriven av Gun Johansson och Cecilia Orellana Pozo vid Institutet för miljömedicin; Karolinska Institutet, Jette Möller, Institutionen för Folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet, och Karin Nordström, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet. Den är en sammanfattning av IFAU Working paper 2018:14 Vill du veta mer kontakta: Gun Johansson, gun.johansson@ki.se

Läs mer


Publicerad av:

Wazah Pello-Esso

Publicerad:

2018-10-29