Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen

Pressmeddelande 2009-06-30 Jobbsökarinsatser och kontroll gav jobb

Extra mycket hjälp på Arbetsförmedlingen gav fler arbetslösa med särskilt svår arbetsmarknadssituation arbete och högre löneinkomster, konstaterar en ny rapport från IFAU.

Högre sysselsättning och högre arbetsinkomst

Jobbsökarinsatser, personlig vägledning samt kontroll av hur den arbetslöse söker arbete hjälpte arbetslösa i svaga grupper att börja jobba. Rapporten undersöker fem experiment. I fyra av dessa fem experiment ökade deltagarnas jobbchanser. I tre av dem fick deltagarna också högre arbetsinkomster.

– Kombinationen av mer kontroll av om de arbetslösa söker jobb och jobbsökarinsatser verkar vara bättre än enbart mer kontroll, säger Pathric Hägglund som skrivit rapporten.

Ungdomar verkar inte ha tjänat på insatserna. Det kan bero på att de redan från början har relativt korta arbetslöshetstider i jämförelse med andra grupper. De är dessutom redan en prioriterad grupp vid Arbetsförmedlingen.

Insatserna aktiverade deltagarna

Insatserna verkar ha bidragit till det positiva resultatet på två sätt: En grupp lämnade arbetslösheten redan mellan anvisning till programmet och programstart. Det aviserade programinträdet ökade antingen gruppens sökaktivitet, eller så sänkte de kraven på det arbete de var beredda att ta. Den grupp som deltog i programmet visar bättre resultat än dem som inte lottats att delta i programmet utan fick den vanliga servicen från Arbetsförmedlingen.  

Resultaten är baserade på fem experiment

Under 2004 arbetade arbetsförmedlingarna i Jämtland, Uppsala, Östergötland och Skellefteå med intensifierade förmedlingsinsatser. Målgrupperna var framförallt svåra grupper på den lokala arbetsmarknaden, t.ex. akademiker i Uppsala och ungdomar i Östergötland. Deltagarurvalet gjordes slumpvist och projekten bär det klassiska experimentets prägel. Rapporten jämför deltagare och icke-deltagarnas arbetsinkomster, sysselsättningsstatus och antal veckor i arbetslöshet 2004–2006.

Kontaktinformation

Vill du veta mer kontakta Pathric på telefon 073-073 06 07 eller e-post: pathric.hagglund@sofi.su.se.

Läs mer


Publicerad av:

Ifau

Publicerad:

2010-06-01