Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen

Pressmeddelande 2009-12-03 Privat arbetsförmedling utvärderad

Arbetssökande som fick hjälp av en privat förmedling klarade sig i genomsnitt lika bra som de som gick till Arbetsförmedlingen. Utrikes födda hos privat arbetsförmedling hittade dock jobb snabbare. Ungdomar verkar ha förlorat något på att byta förmedling. Det visar en utvärdering gjord av IFAU.

Mer kontakt med de privata förmedlingarna

Under 2007-2008 fanns både privat och offentlig arbetsförmedling i tre län. Slumpvis utvalda ungdomar, funktionshindrade och utrikes födda fick möjlighet att gå till en privat förmedling, vilket bara var fjärde gjorde. Arbetssökande hos de s.k. kompletterande aktörerna hade tätare kontakt med sin förmedlare samt deltog oftare i jobbsökaraktiviteter och jobbmässor än de på Arbetsförmedlingen. De var också nöjdare med den hjälp de fick.

Det gick bättre för utlandsfödda

Arbetssökande som gick till en privat förmedling hade i genomsnitt lika stor sannolikhet att få jobb som de på Arbetsförmedlingen. Gruppernas inkomster skiljde sig inte heller åt. Utlandsfödda hos privat förmedling fick dock arbete snabbare och tjänade också mer än de som var på Arbetsförmedlingen.

– Vi vet inte om skillnaderna beror på att förmedlingarna satsade olika mycket resurser eller på att de privata förmedlingarna arbetade på ett annat sätt, säger Björn Öckert som är en av forskarna bakom studien.

…och sämre för ungdomar?

Vissa resultat tyder på att ungdomarna hos de privata förmedlingarna klarade sig sämre. En möjlig förklaring är att de inte praktiserade hos arbetsgivare lika ofta.

Försöksverksamhet

Försöket omfattade 669 funktionshindrade, utrikes födda och ungdomar i Malmö, Norrköping, Sundsvall, Härnösand och Timrå. De privata aktörerna fick betalt efter hur väl de lyckades förmedla arbeten till de arbetslösa.

Kontaktinformation

Helge Bennmarker, Erik Grönqvist (erik.gronqvist@ifau.uu.se, 018-471 70 75) och Björn Öckert (bjorn.ockert@ifau.uu.se, 018-471 70 95). Kontakta Erik eller Björn om du vill veta mer på telefon 070-237 67 00.

Läs mer


Publicerad av:

Ifau

Publicerad:

2010-06-02