Forskningsområden
 •  
Visa Ämnen

Press- och meddelanden

 • 2011-06-16 Chansen till jobb ökar med duktig arbetsförmedlare

  Arbetssökande som får hjälp av en duktig arbetsförmedlare har större chans att få ett arbete. Sannolikheten att ha ett jobb året efter inskrivning är 13 procent högre om förmedlaren tillhör de 30 procent bästa i stället för de 30 procent sämsta. Det visar ny forskning från IFAU.

 • 2011-06-08 Dokumenterade arbetsmetoder – används och gillas av arbetsförmedlare

  För att öka effektivitet och enhetlighet använder Arbetsförmedlingen sedan 2003 en rad konkreta och dokumenterade tjänster och metoder. En ny IFAU-rapport visar att tjänsterna och metoderna är välanvända och uppskattade.

 • 2011-06-01 Hälsoeffekter av massuppsägningar och arbetslöshet

  Att bli uppsagd eller arbetslös kan få negativa hälsokonsekvenser och öka risken att dö i förtid. En ny IFAU-rapport studerar 1990-talets krisår och visar att det framför allt gäller för män, och tycks bero på ökad psykisk ohälsa och alkoholmissbruk.

 • 2011-05-25 Subventionerad sysselsättning och intensiv arbetsförmedling hjälper de arbetslösa

  Subventionerad sysselsättning och intensiv arbetsförmedling hjälper arbetslösa till arbete. Även arbetsmarknadsutbildning och obligatoriska program som testar arbetsviljan hos de sökande kan vara bra. Det visar en ny IFAU-översikt av nationalekonomisk forskning om arbetsmarknadspolitik.

 • 2011-05-17 Produktiva företag betalar något högre löner

  När företagen ökar sin produktivitet stiger lönerna, men sällan med mer än en procentenhet. Lönerna reagerar mer på branschens än de enskilda företagens produktivitet. Det visas i en ny IFAU-studie.

 • 2011-04-20 Arbetslösa socialbidragstagare deltar mer sällan i arbetsmarknadspolitiska program

  Hälften av de som får försörjningsstöd (socialbidrag) är inskrivna vid Arbetsförmedlingen. En ny IFAU-rapport visar bland annat att de inte deltar i Arbetsförmedlingens program lika ofta som dem med a-kassa.

 • 2011-04-05 Nya metoder för att utvärdera effekterna av arbetsmarknadspolitiska program

  Två nya rapporter från IFAU utvecklar nya metoder för att utvärdera program och använder dessa för att analysera ett danskt experiment.

 • 2011-03-02 Nitlott i barndomen – starka samband mellan barns uppväxt, hälsa och utsatthet

  Psykisk och fysisk ohälsa i barndomen ökar risken för social utsatthet som ung vuxen. Detta visas i en ny rapport från IFAU.

 • 2011-02-18 Mannens karriär bestämmer flytten

  Par verkar oftare flytta för mannens karriär än för kvinnans. Detta gäller dock inte i alla sammanhang, visar en ny rapport från IFAU.

 • 2011-02-15 Vilka arbetsmarknadspolitiska program är bäst i lågkonjunktur?

  Arbetsmarknadsutbildning leder särskilt i lågkonjunktur till att fler får arbete än vid arbetspraktik. Men det är tveksamt om skillnaden är så stor att det motiverar den avsevärt dyrare utbildningen. Det är ett par av slutsatserna i en ny rapport från IFAU.

 • 2011-02-09 Undersköterskor och sjukvårdsbiträden i kristider

  De ekonomiska konsekvenserna för män som blivit friställda i samband med massuppsägningar i privat sektor är relativt väl undersökta. Men vad som hände med de många kvinnor i offentlig sektor som sades upp under 1990-talskrisen är mindre studerat. En ny rapport från IFAU fyller denna kunskapslucka. Det visar sig att effekterna finns kvar i upp till nio år, men att social- och arbetslöshetsförsäkringen givit ett gott inkomstskydd.

 • 2011-02-03 Mammor har högre sjukfrånvaro än pappor

  Innan de får barn är män och kvinnor ungefär lika ofta borta från jobbet på grund av sjukdom. Men efter första barnets födelse har mamman ungefär dubbelt så många sjukfrånvarodagar som pappan. Skillnaden finns kvar upp till 15 år efter första barnet. Det visar en ny IFAU-rapport.

 • 2011-01-13 Blandade resultat för jobbgarantin för ungdomar

  Arbetsförmedlingens insatser för ungdomar gjorde att ungdomar fick jobb snabbare under 2008 men inte under 2009, visar en ny IFAU-rapport.

 • 2010-12-15 Ingen könsdiskriminering vid nationella prov

  Pojkar har avsevärt lägre betyg än flickor på nationella prov i svenska, men detta beror inte på att de diskrimineras vid bedömningen, visar en ny rapport från IFAU. Rapportförfattarna finner dock att elevernas ordinarie lärare sätter 13 procent högre betyg än en lärare som inte känner eleverna.

 • 2010-12-02 Låg aktivitet i jobbgarantin för ungdomar

  Deltagarna i jobbgarantin för ungdomar har få organiserade aktiviteter, men söker relativt många arbeten, visar en ny IFAU-rapport .

 • 2010-11-24 Föräldrarnas personlighet överförs i hög utsträckning till barnen

  Sambanden mellan föräldrars och barns egenskaper är mycket starka. Framförallt verkar mammornas intelligens samvariera starkt med sönernas. Men det är föräldrarnas stresstålighet och förmåga att skapa gruppdynamik som påverkar hur barnen lyckas på arbetsmarknaden. Det visar en ny IFAU-rapport.

 • 2010-11-08 Kallelse till informationsmöte om sjukförsäkringen gav kortare sjukskrivning

  När en grupp sjukskrivna kallades till gruppmöten om sjukförsäkringen minskade deras sjukskrivningsdagar med drygt 20 procent, visar en ny IFAU-rapport.

 • 2010-10-29 Normer i europeisk och svensk sysselsättningspolitik krockar

  Den europeiska sysselsättningspolitiken med flexicurity krockar med grundläggande värderingar i det svenska huvudavtalet inom den privata sektorn, visar en ny rapport från IFAU.

 • 2010-10-26 Arbetsmarknadspolitisk översikt 2009

  IFAU-rapporten ”Arbetsmarknadspolitisk översikt 2009” ger en överblick över den svenska arbetsmarknadspolitiken.

 • 2010-10-22 Reformerna i sjukförsäkringen

  Ännu har effekterna av de senaste årens reformer på sjukförsäkringsområdet endast i undantagsfall hunnit analyseras. I en ny IFAU-rapport diskuteras deras förväntade effekter utifrån tidigare forskning och nationalekonomisk teori.


Publicerad av:

Jörgen Moen