Forskningsområden
 •  
Visa Ämnen

Press- och meddelanden

 • 2011-02-09 Undersköterskor och sjukvårdsbiträden i kristider

  De ekonomiska konsekvenserna för män som blivit friställda i samband med massuppsägningar i privat sektor är relativt väl undersökta. Men vad som hände med de många kvinnor i offentlig sektor som sades upp under 1990-talskrisen är mindre studerat. En ny rapport från IFAU fyller denna kunskapslucka. Det visar sig att effekterna finns kvar i upp till nio år, men att social- och arbetslöshetsförsäkringen givit ett gott inkomstskydd.

 • 2011-02-03 Mammor har högre sjukfrånvaro än pappor

  Innan de får barn är män och kvinnor ungefär lika ofta borta från jobbet på grund av sjukdom. Men efter första barnets födelse har mamman ungefär dubbelt så många sjukfrånvarodagar som pappan. Skillnaden finns kvar upp till 15 år efter första barnet. Det visar en ny IFAU-rapport.

 • 2011-01-13 Blandade resultat för jobbgarantin för ungdomar

  Arbetsförmedlingens insatser för ungdomar gjorde att ungdomar fick jobb snabbare under 2008 men inte under 2009, visar en ny IFAU-rapport.

 • 2010-12-15 Ingen könsdiskriminering vid nationella prov

  Pojkar har avsevärt lägre betyg än flickor på nationella prov i svenska, men detta beror inte på att de diskrimineras vid bedömningen, visar en ny rapport från IFAU. Rapportförfattarna finner dock att elevernas ordinarie lärare sätter 13 procent högre betyg än en lärare som inte känner eleverna.

 • 2010-12-02 Låg aktivitet i jobbgarantin för ungdomar

  Deltagarna i jobbgarantin för ungdomar har få organiserade aktiviteter, men söker relativt många arbeten, visar en ny IFAU-rapport .

 • 2010-11-24 Föräldrarnas personlighet överförs i hög utsträckning till barnen

  Sambanden mellan föräldrars och barns egenskaper är mycket starka. Framförallt verkar mammornas intelligens samvariera starkt med sönernas. Men det är föräldrarnas stresstålighet och förmåga att skapa gruppdynamik som påverkar hur barnen lyckas på arbetsmarknaden. Det visar en ny IFAU-rapport.

 • 2010-11-08 Kallelse till informationsmöte om sjukförsäkringen gav kortare sjukskrivning

  När en grupp sjukskrivna kallades till gruppmöten om sjukförsäkringen minskade deras sjukskrivningsdagar med drygt 20 procent, visar en ny IFAU-rapport.

 • 2010-10-29 Normer i europeisk och svensk sysselsättningspolitik krockar

  Den europeiska sysselsättningspolitiken med flexicurity krockar med grundläggande värderingar i det svenska huvudavtalet inom den privata sektorn, visar en ny rapport från IFAU.

 • 2010-10-26 Arbetsmarknadspolitisk översikt 2009

  IFAU-rapporten ”Arbetsmarknadspolitisk översikt 2009” ger en överblick över den svenska arbetsmarknadspolitiken.

 • 2010-10-22 Reformerna i sjukförsäkringen

  Ännu har effekterna av de senaste årens reformer på sjukförsäkringsområdet endast i undantagsfall hunnit analyseras. I en ny IFAU-rapport diskuteras deras förväntade effekter utifrån tidigare forskning och nationalekonomisk teori.

 • 2010-10-13 Sjukskrivningar i den politiska debatten – från samhällets till individens ansvar

  I den politiska debatten har sjukskrivningar på senare år ofta likställts med problem och onödiga kostnader. Tidigare var samhällets ansvar mer i fokus. Det visar en ny IFAU-rapport.

 • 2010-09-08 Låg aktivitet i jobb- och utvecklingsgarantin

  Deltagarna i jobb- och utvecklingsgarantins två första faser har få organiserade aktiviteter, men söker relativt många arbeten och är överlag nöjda med programmet, visar en ny IFAU-rapport.

 • 2010-08-18 Barnafödandet smittar på arbetsplatser

  Beslut om att vilja ha barn sprids från person till person. Det visar en ny rapport från IFAU som undersökt hur vi påverkas av barnafödande bland våra kollegor.

 • 2010-07-01 Målrelaterade betyg ledde till oavslutade gymnasiestudier och lägre inkomster

  Införandet av målrelaterade betyg medförde att färre fullföljde gymnasiet. Det försämrade också arbetsmarknadsutsikterna för elever på yrkes­inriktade program. Allra sämst gick det för elever med låga grundskole­betyg. Det är ett av resultaten i en omfattande IFAU-rapport som sammanfattar kunskapsläget om hur svensk utbildningspolitik påverkar elevers skolresultat och framtida arbetsmarknadssituation.

 • 2010-06-22 Konkurrens från friskolor har lett till högre lärarlöner

  Den ökade konkurrensen inom skolan har givit gymnasielärarna högre löner. Nya lärare och lärare inom vissa ämnesområden har påverkats mest, visar en ny rapport från IFAU skriven av Lena Hensvik.

 • 2010-06-16 Försäkringskassans tidiga insatser gav inte kortare sjukskrivning

  Det spelar ingen roll för sjukskrivningslängden om Försäkringskassans hjälp kommer tidigare eller senare, visar en ny rapport från IFAU och Försäkringskassan.

 • 2010-06-10 Sfi-deltagare har oftare jobb på lång sikt

  Nyanlända som deltar i Svenska för invandrare (sfi) har på lång sikt högre sysselsättning än jämförbara personer som inte deltar i utbildningen. Däremot är skillnaderna i förvärvsinkomst små.

 • 2010-06-09 Närvarobonus gav lägre sjukfrånvaro

  Möjligheten att få en extra halvdag ledigt om man arbetade en hel månad utan att vara sjukfrånvarande ledde till en halvering av sjukfrånvaron, visar en ny utvärdering från IFAU.

 • 2010-06-03 Betyg på låg- och mellanstadiet var bra för vissa barn, men inte för alla

  På 1970-talet togs betygen bort i låg- och mellanstadiet. Det gjorde att färre barn till lågutbildade gick igenom gymnasiet. Söner till högutbildade skaffade sig mer utbildning när betygen togs bort. Det visar en ny IFAU-rapport.

 • 2010-05-31 Färre socialbidragstagare vid krav på aktiviteter

  Krav på att arbetslösa socialbidragstagare ska delta i så kallade aktiveringsprogram gör att färre börjar och fler slutar få bidrag. Effekten är särskilt stor för ungdomar, visar en ny IFAU-rapport.


Publicerad av:

Jörgen Moen