Forskningsområden
 •  
Visa Ämnen

Press- och meddelanden

 • 2011-05-17 Produktiva företag betalar något högre löner

  När företagen ökar sin produktivitet stiger lönerna, men sällan med mer än en procentenhet. Lönerna reagerar mer på branschens än de enskilda företagens produktivitet. Det visas i en ny IFAU-studie.

 • 2011-04-20 Arbetslösa socialbidragstagare deltar mer sällan i arbetsmarknadspolitiska program

  Hälften av de som får försörjningsstöd (socialbidrag) är inskrivna vid Arbetsförmedlingen. En ny IFAU-rapport visar bland annat att de inte deltar i Arbetsförmedlingens program lika ofta som dem med a-kassa.

 • 2011-04-05 Nya metoder för att utvärdera effekterna av arbetsmarknadspolitiska program

  Två nya rapporter från IFAU utvecklar nya metoder för att utvärdera program och använder dessa för att analysera ett danskt experiment.

 • 2011-03-02 Nitlott i barndomen – starka samband mellan barns uppväxt, hälsa och utsatthet

  Psykisk och fysisk ohälsa i barndomen ökar risken för social utsatthet som ung vuxen. Detta visas i en ny rapport från IFAU.

 • 2011-02-18 Mannens karriär bestämmer flytten

  Par verkar oftare flytta för mannens karriär än för kvinnans. Detta gäller dock inte i alla sammanhang, visar en ny rapport från IFAU.

 • 2011-02-15 Vilka arbetsmarknadspolitiska program är bäst i lågkonjunktur?

  Arbetsmarknadsutbildning leder särskilt i lågkonjunktur till att fler får arbete än vid arbetspraktik. Men det är tveksamt om skillnaden är så stor att det motiverar den avsevärt dyrare utbildningen. Det är ett par av slutsatserna i en ny rapport från IFAU.

 • 2011-02-09 Undersköterskor och sjukvårdsbiträden i kristider

  De ekonomiska konsekvenserna för män som blivit friställda i samband med massuppsägningar i privat sektor är relativt väl undersökta. Men vad som hände med de många kvinnor i offentlig sektor som sades upp under 1990-talskrisen är mindre studerat. En ny rapport från IFAU fyller denna kunskapslucka. Det visar sig att effekterna finns kvar i upp till nio år, men att social- och arbetslöshetsförsäkringen givit ett gott inkomstskydd.

 • 2011-02-03 Mammor har högre sjukfrånvaro än pappor

  Innan de får barn är män och kvinnor ungefär lika ofta borta från jobbet på grund av sjukdom. Men efter första barnets födelse har mamman ungefär dubbelt så många sjukfrånvarodagar som pappan. Skillnaden finns kvar upp till 15 år efter första barnet. Det visar en ny IFAU-rapport.

 • 2011-01-13 Blandade resultat för jobbgarantin för ungdomar

  Arbetsförmedlingens insatser för ungdomar gjorde att ungdomar fick jobb snabbare under 2008 men inte under 2009, visar en ny IFAU-rapport.

 • 2010-12-15 Ingen könsdiskriminering vid nationella prov

  Pojkar har avsevärt lägre betyg än flickor på nationella prov i svenska, men detta beror inte på att de diskrimineras vid bedömningen, visar en ny rapport från IFAU. Rapportförfattarna finner dock att elevernas ordinarie lärare sätter 13 procent högre betyg än en lärare som inte känner eleverna.

 • 2010-12-02 Låg aktivitet i jobbgarantin för ungdomar

  Deltagarna i jobbgarantin för ungdomar har få organiserade aktiviteter, men söker relativt många arbeten, visar en ny IFAU-rapport .

 • 2010-11-24 Föräldrarnas personlighet överförs i hög utsträckning till barnen

  Sambanden mellan föräldrars och barns egenskaper är mycket starka. Framförallt verkar mammornas intelligens samvariera starkt med sönernas. Men det är föräldrarnas stresstålighet och förmåga att skapa gruppdynamik som påverkar hur barnen lyckas på arbetsmarknaden. Det visar en ny IFAU-rapport.

 • 2010-11-08 Kallelse till informationsmöte om sjukförsäkringen gav kortare sjukskrivning

  När en grupp sjukskrivna kallades till gruppmöten om sjukförsäkringen minskade deras sjukskrivningsdagar med drygt 20 procent, visar en ny IFAU-rapport.

 • 2010-10-29 Normer i europeisk och svensk sysselsättningspolitik krockar

  Den europeiska sysselsättningspolitiken med flexicurity krockar med grundläggande värderingar i det svenska huvudavtalet inom den privata sektorn, visar en ny rapport från IFAU.

 • 2010-10-26 Arbetsmarknadspolitisk översikt 2009

  IFAU-rapporten ”Arbetsmarknadspolitisk översikt 2009” ger en överblick över den svenska arbetsmarknadspolitiken.

 • 2010-10-22 Reformerna i sjukförsäkringen

  Ännu har effekterna av de senaste årens reformer på sjukförsäkringsområdet endast i undantagsfall hunnit analyseras. I en ny IFAU-rapport diskuteras deras förväntade effekter utifrån tidigare forskning och nationalekonomisk teori.

 • 2010-10-13 Sjukskrivningar i den politiska debatten – från samhällets till individens ansvar

  I den politiska debatten har sjukskrivningar på senare år ofta likställts med problem och onödiga kostnader. Tidigare var samhällets ansvar mer i fokus. Det visar en ny IFAU-rapport.

 • 2010-09-08 Låg aktivitet i jobb- och utvecklingsgarantin

  Deltagarna i jobb- och utvecklingsgarantins två första faser har få organiserade aktiviteter, men söker relativt många arbeten och är överlag nöjda med programmet, visar en ny IFAU-rapport.

 • 2010-08-18 Barnafödandet smittar på arbetsplatser

  Beslut om att vilja ha barn sprids från person till person. Det visar en ny rapport från IFAU som undersökt hur vi påverkas av barnafödande bland våra kollegor.

 • 2010-07-01 Målrelaterade betyg ledde till oavslutade gymnasiestudier och lägre inkomster

  Införandet av målrelaterade betyg medförde att färre fullföljde gymnasiet. Det försämrade också arbetsmarknadsutsikterna för elever på yrkes­inriktade program. Allra sämst gick det för elever med låga grundskole­betyg. Det är ett av resultaten i en omfattande IFAU-rapport som sammanfattar kunskapsläget om hur svensk utbildningspolitik påverkar elevers skolresultat och framtida arbetsmarknadssituation.


Publicerad av:

Jörgen Moen