Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen
IFAU

Aktuellt i debatten

Blir vi sjuka av jämställdhet

Splittrar de reserverade föräldradagarna familjer? Erica Lindahl och Arizo Karimi presenterar sin forskning på Föräldraförsäkringens dag. 

 

Sammanfattning av vår forskning 2016 - om kvinnors arbetskraftsdeltagande, sänkta arbetsgivaravgifter för unga företagare och mycket mer. 

 

Vad vet vi om kvinnors arbetsmarknad och löner?

  

Vet vi varför sjukskrivningstalen varierar? Andra saker än hälsan tycks spela roll för de stora fluktuationerna. 

 

Om ungdomsarbetslöshet - statistik, betydelsen av utbildning, effekten av åtgärder och varför den inte kan pensioneras bort.