Forskningsområden
 •  
Visa Ämnen
Vårpromenad
 • 26 maj

  Arbetskraften alltmer uppdelad efter förmåga

  Män med liknande intelligens, social förmåga och utbildningsnivå jobbar oftare tillsammans i dag än för tjugo år sedan. Skillnaderna mellan anställdas egenskaper har ökat mellan företagen och beror till stor del på IT-sektorns expansion, visar en ny IFAU-rapport.

 • 13 maj

  Skolsegregationen har ökat till följd av boendesegregation och fritt skolval

  Elever med utländsk respektive svensk bakgrund går idag oftare i olika skolor. Ökad boendesegregation är den viktigaste orsaken till denna utveckling, men det fria skolvalet kan också förklara en del visar en ny IFAU-rapport.

Aktuellt i debatten

Om ungdomsarbetslöshet - statistik, betydelsen av utbildning, effekten av åtgärder och varför den inte kan pensioneras bort.

 

Om nivån på a-kassan och hur den hänger samman med löner och arbetslöshet.

 

Utrikes föddas etablering på arbetsmarknaden - om arbete, utbildning och kontaktnät

 

Varför är kvinnnor mer sjukskrivna än män? Om hälsa, sjukfrånvaro och rehabilitering.

 

Seminarier

Alla seminarier

Kurs i avancerad mikroekonometri

Den 15–18 juni 2015 har IFAU och UCLS kurs i mikroekonometri. Kursledare är A. Colin Cameron, University of California – Davis

Nya artiklar i internationella tidskrifter