Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen
IFAU

Aktuellt i debatten

IFAU:s forskning under 2015 sammanfattad 

 

Arbetsmarknadseffekter av öppna gränser.

 

Boendesegregation, skolsegregation, fritt skolval och familjebakgrundens betydelse

 

Se seminariet om 1990-talets skolreformer - om skolsegregation, boendesegregation, fritt skolval och likvärdighet.

  

Vet vi varför sjukskrivningstalen varierar? Andra saker än hälsan tycks spela roll för de stora fluktuationerna. 

 

Om ungdomsarbetslöshet - statistik, betydelsen av utbildning, effekten av åtgärder och varför den inte kan pensioneras bort.

 

 

 

 

IFAU/IZA-konferens- Call for papers

Den sjätte gemensamma IFAU/IZA-konferensen i arbetsmarknadspolitisk utvärdering för forskare hålls 6-7 oktober 2016 i Bonn.

Hur förbättrar vi skolresultaten?

Den 24-25 maj anordnade IFAU konferensen How to improve school results? Policy design, implementation and evaluation i Uppsala. Ta del av ppt i efterhand.