Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen
IFAU

Aktuellt i debatten

Sammanfattning av vår forskning 2016 - om kvinnors arbetskraftsdeltagande, sänkta arbetsgivaravgifter för unga företagare och mycket mer. 

 

Friårsförsöket - IFAU-utvärdering från 2005.

 

Vad vet vi om kvinnors arbetsmarknad och löner?

  

Vet vi varför sjukskrivningstalen varierar? Andra saker än hälsan tycks spela roll för de stora fluktuationerna. 

 

Om ungdomsarbetslöshet - statistik, betydelsen av utbildning, effekten av åtgärder och varför den inte kan pensioneras bort.

 

 

 

 

Seminarier

Alla seminarier