Forskningsområden
 •  
Visa Ämnen
Fyrisån
 • 22 dec

  Längre grundskola gav ökad politisk jämlikhet

  Den längre och mer enhetliga grundskola som infördes i Sverige på 1960-talet bidrog till att minska betydelsen av socialt ursprung vid rekryteringen till politiska poster. Det visar en ny rapport från IFAU.

 • 15 dec

  Utvecklingen i skolan efter 1990-talets skolreformer

  En ny rapport från IFAU visar att resultaten i svensk skola började falla redan före skolreformerna på 1990-talet. Betygsskillnaderna mellan skolor har däremot ökat och beror på att elever med samma bakgrund idag oftare går på samma skola. Men familjebakgrundens betydelse för grundskolebetygen har inte förändrats.

Aktuellt i debatten

Betyg i fjärde klass? Läs vårt remissvar och forskning om vad som hände när betygen togs bort i årskurs 4.

 

Om ungdomsarbetslöshet - statistik, betydelsen av utbildning, effekten av åtgärder och varför den inte kan pensioneras bort.

 

Utrikes föddas etablering på arbetsmarknaden - om arbete, utbildning och kontaktnät

 

Sammanställning av vår forskning om a-kassan och hur den hänger ihop med löner och arbetslöshet.

 

Familjeansvar och inkomstskillnader mellan kvinnor och män. Och effekter av föräldrapenning på kvinnors och mäns arbetsutbud.

 

Seminarier

Alla seminarier

Seminarium om 1990-talets utbildningsreformer

Tisdagen den 27 januari har vi seminarium om 1990-talets utbildningsreformer. Seminariet är fullbokat, men går att se i efterhand på ifau.se.

Nya artiklar i internationella tidskrifter