Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen
IFAU

Aktuellt i debatten

Oblligatorisk förskoleklass, lovskola och förlängd skolplikt? IFAU:s remissvar. 

 

Arbetsmarknadseffekter av öppna gränser.

 

Boendesegregation, skolsegregation, fritt skolval och familjebakgrundens betydelse

 

Se seminariet om 1990-talets skolreformer - om skolsegregation, boendesegregation, fritt skolval och likvärdighet.

  

Vet vi varför sjukskrivningstalen varierar? Andra saker än hälsan tycks spela roll för de stora fluktuationerna. 

 

Om ungdomsarbetslöshet - statistik, betydelsen av utbildning, effekten av åtgärder och varför den inte kan pensioneras bort.

 

 

 

 

IFAU söker utredare

Vi söker en kvantitativ utredare med erfarenhet av databearbetning. 

Hur förbättrar vi skolresultaten?

Den 24-25 maj anordnar IFAU konferensen How to improve school results? Policy design, implementation and evaluation i Uppsala.

IFAU/IZA-konferens- Call for papers

Den sjätte gemensamma IFAU/IZA-konferensen i arbetsmarknadspolitisk utvärdering för forskare hålls 6-7 oktober 2016 i Bonn.