Forskningsområden
 •  
Visa Ämnen
IFAU
 • 22 sep

  Stora variationer i hur ofta arbetssökande träffar en arbetsförmedlare

  En ny IFAU-rapport beskriver hur ofta de arbetssökande träffar en förmedlare. Rapporten visar att det varierat över tid, att unga möter förmedlare oftare samt att arbetsförmedlarnas arbetsbelastning tycks spela roll för mötesintensiteten.

 • 14 sep

  Småsyskon har sämre hälsa

  Barns placering i syskonskaran påverkar hälsan. Småsyskon löper större risk att vårdas på sjukhus, visar en ny IFAU-rapport skriven av två forskare vid nationalekonomiska institutionen på Uppsala universitet.

Aktuellt i debatten

Treårigt yrkesgymnasium tycks inte leda till lägre arbetslöshet, men färre brott.

 

Om likvärdigheten i skolan, decentralisering, skolval och fristående skolor. 

 

Könsskillnader i utbildning - Anna Sjögren har skrivit om pojkar och flickor i skolan i en rapport från SNS. 

 

Blir vi sjuka av jämställdhet

  

Vad vet vi om kvinnors arbetsmarknad och löner?

  

Vet vi varför sjukskrivningstalen varierar? Andra saker än hälsan tycks spela roll för de stora fluktuationerna. 

 

Om ungdomsarbetslöshet - statistik, betydelsen av utbildning, effekten av åtgärder och varför den inte kan pensioneras bort.

 

 

 

 

Seminarier

Alla seminarier

Ansökan om forskningsbidrag

IFAU delar årligen ut cirka 6 miljoner kronor i forskningsbidrag. Ansökningar ska vara IFAU tillhanda senast den 1 oktober 2017.

Nytt i vetenskapliga tidskrifter