Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen
IFAU

Aktuellt i debatten

Boendesegregation, skolsegregation, fritt skolval och familjebakgrundens betydelse

 

Se seminariet om 1990-talets skolreformer - om skolsegregation, boendesegregation, fritt skolval och likvärdighet.

  

Vet vi varför sjukskrivningstalen varierar? Andra saker än hälsan tycks spela roll för de stora fluktuationerna. 

 

Om ungdomsarbetslöshet - statistik, betydelsen av utbildning, effekten av åtgärder och varför den inte kan pensioneras bort.

 

 

 

 

Seminarier

Alla seminarier

Ansökan om forskningsbidrag

IFAU delar årligen ut cirka 6 miljoner kronor i forskningsbidrag. Ansökningar ska vara IFAU tillhanda senast den 1 oktober 2016.

Nya artiklar i internationella tidskrifter

IFAU/IZA-konferens

Den sjätte gemensamma IFAU/IZA-konferensen i arbetsmarknadspolitisk utvärdering för forskare hålls 6–7 oktober 2016 i Bonn.