Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen

Upphandling

På denna sida hittar du pågående anbudsförfrågningar från IFAU. All upphandling genomförs enligt Lag (2007:1091 med ändring 2010:571) om offentlig upphandling (LOU).

Hur lämnar jag anbud?

Anbud ska lämnas i förseglat kuvert och vara tydligt märkt med upphandlingens namn och diarienummer.  Du kan inte lämna anbud via fax eller e-post. Anbud som inte inkommer enligt ovan ogiltigförklaras.

Skicka anbud till:

Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering
Box 513
751 20 Uppsala

Du kan under kontorstid (9.00 - 15.00) lämna anbudet i vår reception, Kyrkogårdgatan 6, Uppsala. Tänk på att handlingarna ska vara oss tillhanda senast sista anbudsdagen.

Vi annonserar våra upphandlingar på Visma TendSign

Mer information om hur du lämnar anbud och vilka regler som gäller finns på Upphandlingsmyndighetens hemsida  upphandlingsmyndigheten.se

 

 


Publicerad av:

Margareta Wicklander

Senast uppdaterad:

2016-04-19