Dynamiska effekter av sjukförsäkringens utformning

Sjukförsäkringen utgör grunden för det sociala trygghetssystemet i Sverige. Samtidigt som de skyddar mot ekonomiska konsekvenser av ohälsa och förbättrar rehabiliteringen, kan ersättningar vid sjukdom och nedsatt arbetsförmåga snedvrida incitamenten och leda till lägre deltagande på arbetsmarknaden. Många frågor om sjukförsäkringens roll för rehabilitering, långsiktig produktivitet på arbetsmarknaden, hälsa och ekonomiska problem förblir dock obesvarade, liksom hur ekonomisk sårbarhet överförs inom familjen genom att ohälsa, låg socioekonomisk status, fattigdom och socialbidragstagande kan bestå mellan generationer.

Inom det här fokusområdet kommer vi att studera sjukförsäkringens utformning och dess effekter på hälsa och ekonomisk stress samt hur de senaste årens reformer inom sjukersättningen påverkat individen och familjens arbetsutbud, hälsa och ekonomi. I projekten kommer vi inte enbart studera den offentliga sjukförsäkringen, utan även beakta betydelsen av kompletterande försäkringarna – både i våra incitamentsberäkningar och policyanalyser.

Medverkande

Hanna Mühlrad, Lisa Laun, Mårten Palme, Pathric Hägglund, Per Johansson