Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, ska främja, stödja och genom forskning genomföra uppföljningar och utvärderingar.

hero image

Nya publikationer

17 september 2021

Den kommunala arbetsmarknadsanställningen Stockholmsjobb för dem som varit på ordinarie verksamheter närmare arbetsmarknaden medan de som varit på en konstruerad arbetsplats i högre grad får a-kassa. Det visar en ny IFAU rapport.

03 september 2021

Ett nytt Working paper från IFAU visar att den sociala rörligheten varierar mellan svenska kommuner. Rörligheten minskar under lågkonjunkturer, vilket framförallt drabbar unga vuxna vars föräldrar har låga inkomster.

27 augusti 2021

Elever på skolor som tagit emot elever från skolor som lagts ner har varken fått bättre eller sämre studieresultat, visar en ny IFAU-rapport skriven av en forskare vid Uppsala universitet.

06 juli 2021

Skillnaden mellan pojkars och flickors skolresultat minskar när de växer upp i en miljö som premierar ambition och konkurrens. Det visar en ny IFAU-studie.

16 juni 2021

Det är stora skillnader i hur snabbt arbetsförmedlare får de arbetssökande i jobb. Det visar en ny rapport från IFAU.

15 juni 2021

Ungefär var tionde svensk ungdom varken arbetar eller studerar. Unga med funktionsnedsättning är överrepresenterade. En ny rapport från IFAU beskriver utvecklingen under de senaste 20 åren.

Läs alla nyheter

Ansök om forskningsbidrag senast 1 oktober

Varje år delar IFAU ut sammanlagt 6 miljoner kronor i forskningsbidrag. Medlen delas mellan flera separata projekt. Vi välkomnar ansäkningar från olika discipliner. Välkommen med din ansökan!

Webbinarium om arbetsmarknadsfrågor

Webbinariet hålls via zoom måndag den 18 oktober 9:30 till 11:30

Aktuellt i debatten


Hälsoeffekter av arbetslöshet

Att bli uppsagd eller arbetslös kan få negativa hälsokonsekvenser och öka risken att dö i förtid....

IFAU:s forskning om diskriminering i arbetslivet

Att neka någon anställning eller ge någon sämre lön på grund av till exempel kön, sexuell läggnin...

Om pensioner och äldres arbetskraftsdeltagande

Äldre kvinnor och män deltar i högre utsträckning i arbetskraften idag jämfört med slutet av...

Effekter av treårigt yrkesgymnasium

Treårigt yrkesgymnasium tycks inte leda till lägre arbetslöshet, men färre brott och högre...

Forskning om kvinnor och män på arbetsmarknaden

I Sverige deltar idag nästan lika många män och kvinnor i arbetskraften, det vill säga de arbetar...

Vet vi varför sjukskrivningstalen varierar?

Vi sammanfattar en del av vår forskning om sjukförsäkringar, med fokus på varför sjukskrivningarn...

Nytt i vetenskapliga tidskrifter

Artiklar som accepterats för publicering i vetenskapliga tidskrifter

Alla artiklar