Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering ska främja, stödja och genom forskning genomföra uppföljningar och utvärderingar.

hero image

Nya publikationer

 • 17 april 2024

  Arbetssökande nöjda med de privata handledarnas stöd

  Arbetslösa som får hjälp av handledare från fristående privata leverantörer i tjänsten Rusta och matcha tycker att aktiviteten fungerar relativt väl och är nöjda med det stöd de får, visar en ny studie från IFAU.

 • 10 april 2024

  Utbildningsresurser viktiga för vuxna elevers studieresultat

  1990-talets Kunskapslyft ledde till att utbildningsplatserna på Komvux fördubblades, samtidigt minskade utbildningsresurserna och resultaten försämrades till följd av fler avhopp. Det visar en ny rapport från IFAU.

 • 21 mars 2024

  Professionella nätverk viktiga för invandrade

  Kontakter med tidigare kollegor är viktiga när personer som blivit uppsagda söker nytt arbete. Uppbyggnaden av nätverk är en viktig faktor när utrikes födda integreras på arbetsmarknaden, enligt ny forskning från IFAU.

 • 12 mars 2024

  Konkurrens om befordran och specialisering inom hushållet

  I ett nytt teoretiskt working paper från IFAU utvecklar forskarna en modell för att studera hur företagens incitamentssystem påverkar par där båda strävar efter att bli befordrade på jobbet.

 • 07 mars 2024

  Läslyftet lyfte kunskaperna på högstadiet

  IFAU har utvärderat Läslyftet och finner att satsningen har höjt elevernas resultat, framför allt i SO- och NO-ämnena på högstadiet.

Läs alla nyheter

Publicerade artiklar i vetenskapliga tidskrifter

Artiklar som accepterats för publicering i vetenskapliga tidskrifter

Alla artiklar

Aktuellt i debatten