Forskningsområden
 •  
Visa Ämnen
IFAU
 • 08 jun

  Hur ojämlik är hälsan i Sverige?

  En ny IFAU-rapport finner att ojämlikheten i hälsa har ökat bland kvinnor, medan den i stort är oförändrad bland män.

 • 31 maj

  Vem jobbar som arbetsförmedlare?

  Andelen högutbildade och utrikes födda arbetsförmedlare har ökat, och många av de nyanställda förmedlarna har själva varit arbetslösa visar en ny rapport från IFAU

Aktuellt i debatten

Diskriminering på arbetsmarknaden av äldre, överviktiga, utrikes födda och andra. 

 

Utrikes föddas etablering på arbetsmarknaden. 

 

Om sommarjobbens betydelse 

 

Vår forskning under 2017 sammanfattad.

 

Kan vi jobba till 75? Vi sammanfattar vår forskning om äldres arbetskraftsdeltagande.

 

Om likvärdigheten i skolan, decentralisering, skolval och fristående skolor. 

  

Vad vet vi om kvinnors arbetsmarknad och löner?

  

Vet vi varför sjukskrivningstalen varierar? Andra saker än hälsan tycks spela roll för de stora fluktuationerna. 

 

Om ungdomsarbetslöshet - statistik, betydelsen av utbildning, effekten av åtgärder och varför den inte kan pensioneras bort.

 

 

 

 

Seminarier

Alla seminarier