Forskningsområden
 •  
Visa Ämnen
IFAU
 • 15 dec

  Förenklat sätt att studera felaktiga modellers följdfel

  Författarna till ett nytt Working Paper från IFAU studerar studerar en klass av estimatorer av kausala effekter som använder antaganden om parametriska modeller för delar av fördelningen för ett observerat data. Forskarna föreslår ett förenklat sätt att studera fel som uppstår som en konsekvens av de felaktiga modellerna.

 • 12 dec

  Våldsbrott får stora konsekvenser för offrets hälsa och arbetsliv

  Offer för våldsbrott förlorar oftare arbetet, har lägre inkomster och blir sjukskrivna i högre utsträckning än andra. De våldsutsatta har också högre sannolikhet att dö i förtid. Ett brottsoffer förlorar i snitt motsvarande 1,5 miljoner kronor. Det visar en ny rapport från IFAU, skriven av Petra Ornstein, Statistiska institutionen på Uppsala universitet.

Aktuellt i debatten

Kan vi jobba till 75? Sysselsättningen bland äldre har ökat kraftigt, men inte lika mycket som hälsan förbättrats. 

 

Treårigt yrkesgymnasium tycks inte leda till lägre arbetslöshet, men färre brott.

 

Om likvärdigheten i skolan, decentralisering, skolval och fristående skolor. 

 

Blir vi sjuka av jämställdhet

  

Vad vet vi om kvinnors arbetsmarknad och löner?

  

Vet vi varför sjukskrivningstalen varierar? Andra saker än hälsan tycks spela roll för de stora fluktuationerna. 

 

Om ungdomsarbetslöshet - statistik, betydelsen av utbildning, effekten av åtgärder och varför den inte kan pensioneras bort.