Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen
IFAU

Aktuellt i debatten

Kvinnor och män på arbetsmarknaden, om glastak och familjebildning.

 

Vill Svensson bo med Svensson? Effekter av flyktinginvandring på svenskföddas flyttbeteende.

 

Om äldres arbetskraftsdeltagande - äldre blir allt friskare, möjligheter till ett förlängt arbetsliv

 

Utrikes föddas etablering på arbetsmarknaden. 

 

Vet vi varför sjukskrivningstalen varierar? Andra saker än hälsan tycks spela roll för de stora fluktuationerna. 

 

 

 

 

 

Seminarier

Alla seminarier

Ansökan om forskningsbidrag

IFAU delar årligen ut cirka 6 miljoner kronor i forskningsbidrag. Ansökningar ska vara IFAU tillhanda senast den 1 oktober 2019.

Maria Hemström Hemmingsson ny gd

Maria Hemström Hemmingsson har utsetts till ny generaldirektör för IFAU från 1 september. Maria är disputerad i nationalekonomi vid Uppsala universitet och har tidigare arbetat på IFAU. Hon har även varit generaldirektör för Inspektionen för socialförsäkring och tillförordnad generaldirektör för Försäkringskassan.   

EALE konferens 2019

Den 31:a årliga konferensen för de europeiska arbetsmarknadsekonomernas förening (EALE), anordnas i år den 19-21 september av IFAU och Uppsala universitet. Under konferensen kommer  hundratals arbetsmarknadsekonomer från hela världen samlas i Uppsala. Mer information