Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen
IFAU

Aktuellt i debatten

Om sänkta arbetsgivaravgifter för unga - en rapport från 2013

 

Hälsoeffekter av uppsägningarna på 1990-talet. Ökad alkoholrelaterad dödlighet och psykisk ohälsa. 

 

Ungdomsarbetslösheten - ungdomar oftast är arbetslösa en kort tid, men det kan ge bestående effekter.

 

Kvinnor och män på arbetsmarknaden, om glastak och familjebildning.

 

Om äldres arbetskraftsdeltagande - äldre blir allt friskare, möjligheter till ett förlängt arbetsliv

 

Utrikes föddas etablering på arbetsmarknaden. 

 

Vet vi varför sjukskrivningstalen varierar? Andra saker än hälsan tycks spela roll för de stora fluktuationerna. 

 

 

 

 

 

Seminarier

Alla seminarier

Ansökan om forskningsbidrag

IFAU delar årligen ut cirka 6 miljoner kronor i forskningsbidrag. Ansökningshandlingarna ska vara IFAU tillhanda senast den 1 oktober.

Begränsade öppettider

Vi har för närvarande begränsade öppettider, 9:30-11:30, måndag-fredag.    

Nytt i vetenskapliga tidskrifter