Forskningsområden
 •  
Visa Ämnen
IFAU
 • 09 dec

  Sambandet mellan vakanser och anställningar är svagt

  Ett nytt Working paper från IFAU finner att relationen mellan vakanser och anställningar är svag på den enskilda arbetsplatsen och föreslår ett alternativt mått på vakanser.

 • 27 nov

  Inga förbättrade studieresultat med en dator per elev

  Högstadieelever som får en egen dator genom skolan uppnår varken bättre eller sämre studieresultat än andra, visar en ny rapport från IFAU. Det finns dock tendenser till ökade resultatskillnader mellan barn till föräldrar med olika utbildningsnivå.

 • 15 nov

  Stora och svårförklarade skillnader i etablering

  Nyanlända som deltagit i Arbetsförmedlingens etableringsinsatser klarar sig olika bra i olika kommuner. En ny IFAU-rapport visar att det är svårt att enkelt förklara variationerna. Rapportförfattarna följer nyanlända som började i Arbetsförmedlingens etableringsinsatser 2010–2014, cirka 55 000 personer.

Aktuellt i debatten

Om varför kvinnor har högre betyg men män högre resultat på högskoleprovet

 

Kvinnor och män på arbetsmarknaden, om glastak och familjebildning.

 

Vill Svensson bo med Svensson? Effekter av flyktinginvandring på svenskföddas flyttbeteende.

 

Om äldres arbetskraftsdeltagande - äldre blir allt friskare, möjligheter till ett förlängt arbetsliv

 

Utrikes föddas etablering på arbetsmarknaden. 

 

Vet vi varför sjukskrivningstalen varierar? Andra saker än hälsan tycks spela roll för de stora fluktuationerna. 

 

 

 

 

 

Seminarier

Alla seminarier