Forskningsområden
 •  
Visa Ämnen
IFAU
 • 12 dec

  Våldsbrott får stora konsekvenser för offrets hälsa och arbetsliv

  Offer för våldsbrott förlorar oftare arbetet, har lägre inkomster och blir sjukskrivna i högre utsträckning än andra. De våldsutsatta har också högre sannolikhet att dö i förtid. Ett brottsoffer förlorar i snitt motsvarande 1,5 miljoner kronor. Det visar en ny rapport från IFAU, skriven av Petra Ornstein, Statistiska institutionen på Uppsala universitet.

 • 13 nov

  Kommunerna viktiga aktörer när skolan reformeras

  Kommunerna har generellt sett varit mycket lyhörda för signaler från nationell nivå när det gällt att införa den senaste läroplanen för grund­skolan, Lgr 11. Det konstaterar två forskare vid Linnéuniversitetet i en ny IFAU-rapport. 

Aktuellt i debatten

Treårigt yrkesgymnasium tycks inte leda till lägre arbetslöshet, men färre brott.

 

Om likvärdigheten i skolan, decentralisering, skolval och fristående skolor. 

 

Könsskillnader i utbildning - Anna Sjögren har skrivit om pojkar och flickor i skolan i en rapport från SNS. 

 

Blir vi sjuka av jämställdhet

  

Vad vet vi om kvinnors arbetsmarknad och löner?

  

Vet vi varför sjukskrivningstalen varierar? Andra saker än hälsan tycks spela roll för de stora fluktuationerna. 

 

Om ungdomsarbetslöshet - statistik, betydelsen av utbildning, effekten av åtgärder och varför den inte kan pensioneras bort.

 

 

 

 

Seminarier

Alla seminarier