Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering ska främja, stödja och genom forskning genomföra uppföljningar och utvärderingar.

hero image

Nya publikationer

Läs alla nyheter

IFAU söker Junior arbetsmarknadsforskare

Vi söker en junior forskare i nationalekonomi med inriktning mot arbetsmarknadsekonomi och arbetsmarknadspolitik.

IFAU söker forskningsassistenter

Vi söker två forskningsassistenter med intresse för skatter till forskningsprojektet ”Skattesystemets betydelse för skatteplanering, investeringar och sysselsättning”.

Seminarier

Alla seminarier

Publicerade artiklar i vetenskapliga tidskrifter

Artiklar som accepterats för publicering i vetenskapliga tidskrifter

Alla artiklar

Aktuellt i debatten