Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering ska främja, stödja och genom forskning genomföra uppföljningar och utvärderingar.

hero image

Nya publikationer

04 juli 2022

Den korta sjukfrånvaron steg något i medelstora företag när deras skydd mot höga sjuklönekostnader förbättrades. I små företag var den korta sjukfrånvaron oförändrad.

21 juni 2022

Sämre undervisningskvalitet och sämre inlärning är två sannolika följder av perioder av undervisning på distans under covid 19-pandemin. Det kan leda till lägre framtida inkomster för dem som är unga idag.

08 juni 2022

En ny IFAU-översikt belyser utifrån modern skatteforskning frågan om hur konsumtion beskattas.

30 maj 2022

Höjd marginalskatt för höginkomsttagare minskade gruppens arbetsinkomster, det visar ny forskning från IFAU som studerar avtrappningen av jobbskatteavdraget.

23 maj 2022

Institutionella förändringar kan öka sannolikheten för familjebildning mellan personer med olika socioekonomisk bakgrund. De som under 1960-talet gick i en sammanhållen i stället för en uppdelad grundskola bildade oftare familj med personer som hade en annan familjebakgrund än dem själva.

18 maj 2022

Svenskar och danskar som förlorat jobbet hittar ett nytt arbete snabbare än vad de som bor i södra Europa gör. Mönstret är särskilt tydligt bland kvinnor. Det visar ett nytt Working paper från IFAU.

Läs alla nyheter

Publicerade artiklar i vetenskapliga tidskrifter

Artiklar som accepterats för publicering i vetenskapliga tidskrifter

Alla artiklar

Aktuellt i debatten


Om ungdomsarbetslöshet

Vår forskning om ungdomsarbetslöshet visar att ungdomar oftast är arbetslösa en kort tid, men att...

Hälsoeffekter av arbetslöshet

Att bli uppsagd eller arbetslös kan få negativa hälsokonsekvenser och öka risken att dö i förtid....

IFAU:s forskning om diskriminering i arbetslivet

Att neka någon anställning eller ge någon sämre lön på grund av till exempel kön, sexuell läggnin...

Om pensioner och äldres arbetskraftsdeltagande

Ökat arbetskraftsdeltagande På senare år har arbetskraftsdeltagande bland äldre ökat markant i...

Effekter av treårigt yrkesgymnasium

Treårigt yrkesgymnasium tycks inte leda till lägre arbetslöshet, men färre brott och högre...

Forskning om kvinnor och män på arbetsmarknaden

I Sverige deltar idag nästan lika många män och kvinnor i arbetskraften, det vill säga de arbetar...