Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering ska främja, stödja och genom forskning genomföra uppföljningar och utvärderingar.

hero image

Nya publikationer

 • 08 september 2023

  Högre förvärvsinkomster och bättre hälsa med minskad andel tvillingar efter assisterad befruktning

  En minskad andel tvillingfödslar i samband med assisterad befruktning ledde till att kvinnorna fick högre förvärvsinkomster och mindre inkomster från sjukpenning, visar en ny IFAU-rapport.

 • 06 juli 2023

  Utbildningens roll för social rörlighet

  Mindre klasstorlek, ökade skolresurser, hög lärarkvalitet och mer individuell handledning är viktiga insatser för att öka allas möjligheter att klara skolan och öka den sociala rörligheten. Det visar en ny utbildningsekonomisk översikt från IFAU.

 • 30 juni 2023

  Framgångsrik arbetsmarknadsintegration bland unga flyktingar från forna Jugoslavien

  De barn som kom som flyktingar till Sverige i samband med krigen i forna Jugoslavien på 1990-talet har integrerats väl på arbetsmarknaden, visar en ny IFAU-rapport. 25 år efter invandringen finns få skillnader gentemot inrikes födda. Samtidigt syns en tydlig segregation i familjebildningen och i viss mån även i boendet och på arbetsplatsen.

 • 22 juni 2023

  Utrikes födda lämnar arbetslivet tidigare

  Invandrade lämnar arbetslivet i en högre takt än infödda redan från 50 års ålder. Det förklaras till stor del av att de utrikes födda har en sämre hälsa och svagare ställning på arbetsmarknaden än inrikes födda. Men de som jobbar till efter 60 år fortsätter oftare jobba istället för att följa normen om pensionering vid 65.

 • 15 juni 2023

  En guide till Marginal cost of public funds

  I ett nytt working paper från IFAU ges en uppdaterad introduktion till begreppet Marginal cost of public funds baserat på den senaste forskningen. Uppsatsen diskuterar såväl teoretisk bakgrund som praktisk tillämpning och empirisk kvantifiering.  

Läs alla nyheter

Sök forskningsbidrag!

Vi delar ut cirka 5,6 miljoner årligen till forskare i olika discipliner som jobbar med arbetsmarknads- eller utbildningsfrågor.  

Lediga jobb

IFAU söker en ekonomiansvarig.

Seminarier

Alla seminarier

Publicerade artiklar i vetenskapliga tidskrifter

Artiklar som accepterats för publicering i vetenskapliga tidskrifter

Alla artiklar

Aktuellt i debatten