Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering ska främja, stödja och genom forskning genomföra uppföljningar och utvärderingar.

hero image

Nya publikationer

18 maj 2022

Svenskar och danskar som förlorat jobbet hittar ett nytt arbete snabbare än vad de som bor i södra Europa gör. Mönstret är särskilt tydligt bland kvinnor. Det visar ett nytt Working paper från IFAU.

12 maj 2022

Nyblivna föräldrar förändrade inte sitt beteende sedan de fått ett brev med information om jobbskatteavdragets utformning. Det visar en ny rapport från IFAU skriven av forskare vid Uppsala universitet.

28 april 2022

De äldres drivkrafter att jobba längre både ökade och minskade till följd av 1999 års stora pensionsreform. Det visar en ny rapport från IFAU.

20 april 2022

Färre lågutbildade arbetslösa gick grundläggande utbildningar på Komvux när rekryteringsbidraget för vuxenstuderande togs bort år 2006, men resultaten skiljer sig åt mellan män och kvinnor.

30 mars 2022

Ett nytt working paper från IFAU studerar hur män med olika förmågor fördelas mellan arbetsgivare.

18 mars 2022

Gymnasieelever har höga förväntningar på vad högskolestudier ger för framtida inkomster. Den förväntade avkastningen varierar mycket mellan individer och typ av högskolestudier. Det visar en ny IFAU-rapport.

Läs alla nyheter

Publicerade artiklar i vetenskapliga tidskrifter

Artiklar som accepterats för publicering i vetenskapliga tidskrifter

Alla artiklar

Aktuellt i debatten


Om ungdomsarbetslöshet

Vår forskning om ungdomsarbetslöshet visar att ungdomar oftast är arbetslösa en kort tid, men att...

Hälsoeffekter av arbetslöshet

Att bli uppsagd eller arbetslös kan få negativa hälsokonsekvenser och öka risken att dö i förtid....

IFAU:s forskning om diskriminering i arbetslivet

Att neka någon anställning eller ge någon sämre lön på grund av till exempel kön, sexuell läggnin...

Om pensioner och äldres arbetskraftsdeltagande

Ökat arbetskraftsdeltagande På senare år har arbetskraftsdeltagande bland äldre ökat markant i...

Effekter av treårigt yrkesgymnasium

Treårigt yrkesgymnasium tycks inte leda till lägre arbetslöshet, men färre brott och högre...

Forskning om kvinnor och män på arbetsmarknaden

I Sverige deltar idag nästan lika många män och kvinnor i arbetskraften, det vill säga de arbetar...