Forskningsområden
 •  
Visa Ämnen
IFAU
 • 10 dec

  Likartad etablering i Sverige och Finland trots olika historia

  Nyanländas inträde på arbetsmarknaden ser i stort sett likadant ut i Finland och Sverige. De första jobben finns ofta på arbetsplatser där chefer och kollegor delar den egna bakgrunden.

 • 06 dec

  Forskningsöversikt om de långsiktiga effekterna av att gå i förskola

  Barn som gått i förskola har i allmänhet inte större kognitiva färdigheter, men utbildar sig längre och har högre sysselsättning och lön som vuxna. Effekterna är mer gynnsamma för barn till lågutbildade. Det visar en översikt av internationell forskning.

 • 03 dec

  Föräldraförsäkringen används olika av hög- och lågutbildade

  Det finns skillnader i hur hög- och lågutbildade föräldrar använder föräldraförsäkringen. Högutbildade föräldrar använder exempelvis i högre grad tillfällig föräldrapenning när barnen är sjuka och de sparar fler föräldrapenningdagar. Det visar en ny rapport baserad på ett datamaterial från Göteborg.

Aktuellt i debatten

Diskriminering på arbetsmarknaden av äldre, överviktiga, utrikes födda och andra. 

 

Utrikes föddas etablering på arbetsmarknaden. 

 

Kan vi jobba till 75? Vi sammanfattar vår forskning om äldres arbetskraftsdeltagande.

  

Vad vet vi om kvinnors arbetsmarknad och löner?

  

Vet vi varför sjukskrivningstalen varierar? Andra saker än hälsan tycks spela roll för de stora fluktuationerna. 

 

Om ungdomsarbetslöshet - statistik, betydelsen av utbildning, effekten av åtgärder och varför den inte kan pensioneras bort.

 

 

 

 

Seminarier

Alla seminarier

Call for papers, The social gradient in human capital formation

Call for papers, Workshop: The social gradient in human capital formation, 27-28 maj 2019, Uppsala.

Nytt i vetenskapliga tidskrifter

Begränsade öppettider

Under tidsperioden 21 december 2018 - 6 januari 2019 har IFAU öppet vardagar kl. 09.00-11.30.