Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, ska främja, stödja och genom forskning genomföra uppföljningar och utvärderingar.

hero image

Senaste nytt

08 juni 2021

Arbetsförmedlingens snabbspår för nyanlända med bristyrken hade flera utmaningar under sina första år. Det visar en ny IFAU-rapport som bygger på intervjuer med arbetsförmedlare.

28 maj 2021

En mer internetbaserad rekrytering påverkar inte de nyanställdas lönenivå eller anställningslängd. Däremot bidrar jobbannonser på webben till att fler söker utannonserade jobb. Det visar ett nytt Working paper gjort på tyska data.  

24 maj 2021

En minskning av den allmänna pensionen leder inte till att yngre pensionärer börjar arbeta igen. Det visar en ny rapport från IFAU som studerar hur pensionsbromsen påverkar pensionärers arbetsutbud och hälsa.

03 maj 2021

Fler arbetsgivare kan leda till konkurrens om arbetskraften och högre löner för de anställda. Det visar en ny IFAU-rapport som studerar apoteksmarknaden.

27 april 2021

En ny IFAU-rapport visar att 1990-talskrisen och finanskrisen 2008–2010 påverkade både arbetstagarna och arbetsmarknaden under en lång tid. I rapporten ges även en översikt av existerande forskning om hur lågkonjunkturer och arbetslöshet påverkar individer.

12 april 2021

Förlängda yrkesutbildningar på gymnasiet minskade i viss utsträckning andelen ungdomar som arbetade på sina föräldrars arbetsplatser tidigt i karriären. Utfallet varierar mellan grupper med olika bakgrund. Det visar en ny rapport från IFAU.

Aktuellt i debatten


Hälsoeffekter av arbetslöshet

Att bli uppsagd eller arbetslös kan få negativa hälsokonsekvenser och öka risken att dö i förtid....

IFAU:s forskning om diskriminering i arbetslivet

Att neka någon anställning eller ge någon sämre lön på grund av till exempel kön, sexuell läggnin...

Om pensioner och äldres arbetskraftsdeltagande

Äldre kvinnor och män deltar i högre utsträckning i arbetskraften idag jämfört med slutet av...

Effekter av treårigt yrkesgymnasium

Treårigt yrkesgymnasium tycks inte leda till lägre arbetslöshet, men färre brott och högre...

Forskning om kvinnor och män på arbetsmarknaden

I Sverige deltar idag nästan lika många män och kvinnor i arbetskraften, det vill säga de arbetar...

Vet vi varför sjukskrivningstalen varierar?

Vi sammanfattar en del av vår forskning om sjukförsäkringar, med fokus på varför sjukskrivningarn...

Nytt i vetenskapliga tidskrifter

Artiklar som accepterats för publicering i vetenskapliga tidskrifter

Alla artiklar