Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen
IFAU

Aktuellt i debatten

Om varför kvinnor har högre betyg men män högre resultat på högskoleprovet

 

Kvinnor och män på arbetsmarknaden, om glastak och familjebildning.

 

Vill Svensson bo med Svensson? Effekter av flyktinginvandring på svenskföddas flyttbeteende.

 

Om äldres arbetskraftsdeltagande - äldre blir allt friskare, möjligheter till ett förlängt arbetsliv

 

Utrikes föddas etablering på arbetsmarknaden. 

 

Vet vi varför sjukskrivningstalen varierar? Andra saker än hälsan tycks spela roll för de stora fluktuationerna. 

 

 

 

 

 

Seminarier

Alla seminarier