Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering ska främja, stödja och genom forskning genomföra uppföljningar och utvärderingar.

hero image

Nya publikationer

 • 05 juni 2024

  Lärare om karriärstegsreformen och lärarlönelyftet

  Förstelärare och de som fått del av lärarlönelyftet är nöjdare med sin arbetssituation och vill oftare stanna kvar i yrket än de lärare som inte omfattats. Catarina Player Koro vid Göteborgs universitet har gjort en enkät med lärare från förskola till gymnasium.

 • 15 maj 2024

  Konsekvenserna av att förlora jobbet skiljer sig mycket mellan olika grupper

  De som drabbas extra hårt av att bli av med jobbet är lågutbildade landsbygdsbor över 50 år som har jobbat i tillverkningsindustrin. I ny forskning från IFAU görs en systematisk genomgång av ett stort antal riskfaktorer.

 • 17 april 2024

  Arbetssökande nöjda med de privata handledarnas stöd

  Arbetslösa som får hjälp av handledare från fristående privata leverantörer i tjänsten Rusta och matcha tycker att aktiviteten fungerar relativt väl och är nöjda med det stöd de får, visar en ny studie från IFAU.

Läs alla nyheter

Publicerade artiklar i vetenskapliga tidskrifter

Artiklar som accepterats för publicering i vetenskapliga tidskrifter

Alla artiklar

Aktuellt i debatten