Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen
IFAU

Aktuellt i debatten

Risk för att coronapandemin får långsiktigt negativa konsekvenser för barn och unga. Rapport 2021:2.

 

Hälsoeffekter av uppsägningarna på 1990-talet. Ökad alkoholrelaterad dödlighet och psykisk ohälsa. 

 

Ungdomsarbetslösheten - ungdomar oftast är arbetslösa en kort tid, men det kan ge bestående effekter.

 

Kvinnor och män på arbetsmarknaden, om glastak och familjebildning.

 

Utrikes föddas etablering på arbetsmarknaden. 

 

Vet vi varför sjukskrivningstalen varierar? Andra saker än hälsan tycks spela roll för de stora fluktuationerna. 

 

 

 

 

 

Seminarier

Alla seminarier