Ett urval av pågående projekt

Vi har delat upp IFAU:s pågående projekt uppdelade i våra fyra uppdrag. De är också uppdelade efter 16 forskningsområden. Du ser dem under de olika uppdragen.

Projekten bedrivs både internt och externt av forskare vid andra institut eller institutioner. De senare är inte sällan finansierade med forskningsbidrag från IFAU.

Om du vill ha mer information om vår pågående forskning kan du kontakta Sara Martinson (kommunikationsansvarig). Om du vill ha uppgifter om samtliga pågående projekt kontaktar du Anahid Zakinian (ansvarig för arkiv- och dokumenthantering). 

Information om behandling av personuppgifter för forskningsändamål står i IFAU:s Integritetspolicy.