Ett urval av pågående projekt

Här finns ett urval av pågående projekt. Till höger ser du projekten uppdelade i våra i våra fyra huvuduppdrag. De finns också uppdelade i 16 forskningsområden

Projekten bedrivs både internt och externt av forskare vid andra institut eller institutioner. De senare är inte sällan finansierade med forskningsbidrag från IFAU.

Om du vill ha mer information om alla våra pågående projekt kan du kontakta Sara Martinson (kommunikationsansvarig) eller Anahid Zakinian (ansvarig för arkiv- och dokumenthantering). 

Information om behandling av personuppgifter för forskningsändamål står i IFAU:s Integritetspolicy.