Remissvar

Forskningsområden

Visar 1-10 utav 289 Remisser


 • Bättre konsekvensutredningar (Ds 2022:22)
  DNR: 132/2022
  IFAU har läst promemorian ”Bättre konsekvensutredningar” med utgångspunkt i vårt uppdrag att följa upp och utvärdera arbetsmarknads- och utbildningspolitik samt arbetsmarknadseffekter av socialförs...
  Remisställare: Finansdepartementet  fi.remissvar@regeringskansliet.se 

 • Höjd mervärdesskatt på vissa reparationer
  DNR: 208/2022
  IFAU tillstyrker förslaget att mervärdesskatten för reparationer av cyklar, skor, lädervaror, kläder och hushållslinne ska höjas från 6 procent till 12 procent. Den reducerade momssats på vissa...
  Remisställare: Finansdepartementet fi.remissvar@regeringskansliet.se erica.pettersson@regeringskansliet.se

 • I mål – vägar vidare SOU 2022:34
  DNR: 122/2022
  IFAU har läst utredningen med utgångspunkt i vårt uppdrag att följa upp och utvärdera arbetsmarknads- och utbildningspolitik samt arbetsmarknadseffekter av socialförsäkringen. Vi har utifrån det...
  Remisställare: Utbildningsdepartementet u.remissvar@regeringskansliet.se 

 • Elever i grundskolan, specialskolan, sameskolan och gymnasieskolan ska lättare få läsa i snabbare takt och på en högre nivå
  DNR: 127/2022
  IFAU har läst promemorian med utgångspunkt i vårt uppdrag att följa upp och utvärdera arbetsmarknads- och utbildningspolitik samt arbetsmarknadseffekter av socialförsäkringen. Vi har utifrån det...
  Remisställare: Utbildningsdepartementet u.remissvar@regeringskansliet.se

 • En modell för att mäta och belöna progression inom sfi (SOU 2022:17)
  DNR: 121/2022
  IFAU har läst utredningen med utgångspunkt i vårt uppdrag att följa upp och utvärdera arbetsmarknads- och utbildningspolitik samt arbetsmarknadseffekter av socialförsäkringen. Utredningen lägger en...
  Remisställare: u.remissvar@regeringskansliet.se 

 • Rätt och lätt – ett förbättrat regelverk för VAB (SOU 2022:31)
  DNR: 120/2022
  IFAU har läst SOU 2022:31 med utgångspunkt i vårt uppdrag att följa upp och utvärdera arbetsmarknads- och utbildningspolitik samt arbetsmarknadseffekter av socialförsäkringen. Vi avgränsar utifrån...
  Remisställare: Socialdepartementet s.remissvar@regeringskansliet.se  maria.lidstrom@regeringskansliet.se 

 • Ytterligare skattesänkningar för personer med sjukersättning och aktivitetsersättning
  DNR: 75/2022
  IFAU avstyrker de ytterligare skattesänkningarna för personer med sjuk- och aktivitetsersättning i ljuset av den samlade politiken på området. IFAU svarade för knappt ett år sedan på promemorian ”F...
  Remisställare: Finansdepartementet fi.remissvar@regeringskansliet.se  

 • Utredningen om bostadsbidrag och underhållsstöd – minskad skuldsättning och ökad träffsäkerhet (SOU 2021:101)
  DNR: 64/2022
  Vi har med stort intresse tagit del av slutbetänkandet. Alldeles oaktat de förslag som lämnas bidrar utredningen till den samlade kunskapen på området. Nedan kommenterar vi utredningens förslag och...
  Remisställare: Socialdepartementet s.remissvar@regeringskansliet.se carina.birgitta.nagling@regeringskansliet.se

 • Ett förbättrat trygghetssystem för företagare – enklare och mer förutsägbart (SOU 2021:98)
  DNR: 29/2022
  Sammanfattning IFAU tillstyrker förslaget om att sjukpenninggrundande inkomst (SGI) av aktiv näringsverksamhet som huvudregel ska beräknas utifrån historiska skattebeslut (avsnitt 2). IFAU...
  Remisställare: Näringsdepartementet n.remissvar@regeringskansliet.se

 • Skolverkets allmänna råd om betyg och prövning
  DNR: 79/2022
  IFAU har läst promemoriorna med utgångspunkt i vårt uppdrag att följa upp och utvärdera arbetsmarknads- och utbildningspolitik samt arbetsmarknadseffekter av socialförsäkringen. IFAU bedömer att de...
  Remisställare: Skolverket registrator@skolverket.se

 • ...