Remissvar

Forskningsområden

Visar 1-10 utav 293 Remisser


 • En ny lag om stöd vid korttidsarbete (SOU 2022:65)
  DNR: 238/2022
  IFAU har granskat förslagen med utgångspunkt i vårt uppdrag att följa upp och utvärdera arbetsmarknads- och utbildningspolitik samt arbetsmarknadseffekter av socialförsäkringen. Sammanfattning IFAU...
  Remisställare: Finansdepartementet 103 33 Stockholm  fi.remissvar@regeringskansliet.se 

 • Fler veckor med omställningsstudiestöd Ds 2022:29
  DNR: 245/2023
  IFAU har granskat förslagen med utgångspunkt i vårt uppdrag att följa upp och utvärdera arbetsmarknads- och utbildningspolitik samt arbetsmarknadseffekter av socialförsäkringen. IFAU lämnar...
  Remisställare: Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm u.remissvar@regeringskansliet.se

 • Långsiktig reglering av forskningsdatabaser
  DNR: 249/2022
  Sammanfattning  IFAU tillstyrker lagförslagen i kapitel 1 som syftar till att säkerställa lagstöd för vissa forskningsdatabaser. Inledning IFAU har tagit del av promemorian ”Långsiktig reglering av...
  Remisställare: Utbildningsdepartementet u.remissvar@regeringskansliet.se 

 • En fortsatt stärkt arbetslöshetsförsäkring (Ds 2022:28)
  DNR: 230/2022
  IFAU tillstyrker förslaget att de tillfälliga förändringar av arbetsvillkoret och karensvillkoret i arbetslöshetsförsäkringen som infördes under covidpandemin ska gälla tills vidare. Bakgrund...
  Remisställare: Arbetsmarknadsdepartementet a.remissvar@regeringskanliset.se kristian.lofgren@regeringskansliet.se

 • Bättre konsekvensutredningar (Ds 2022:22)
  DNR: 132/2022
  IFAU har läst promemorian ”Bättre konsekvensutredningar” med utgångspunkt i vårt uppdrag att följa upp och utvärdera arbetsmarknads- och utbildningspolitik samt arbetsmarknadseffekter av socialförs...
  Remisställare: Finansdepartementet  fi.remissvar@regeringskansliet.se 

 • Höjd mervärdesskatt på vissa reparationer
  DNR: 208/2022
  IFAU tillstyrker förslaget att mervärdesskatten för reparationer av cyklar, skor, lädervaror, kläder och hushållslinne ska höjas från 6 procent till 12 procent. Den reducerade momssats på vissa...
  Remisställare: Finansdepartementet fi.remissvar@regeringskansliet.se erica.pettersson@regeringskansliet.se

 • I mål – vägar vidare SOU 2022:34
  DNR: 122/2022
  IFAU har läst utredningen med utgångspunkt i vårt uppdrag att följa upp och utvärdera arbetsmarknads- och utbildningspolitik samt arbetsmarknadseffekter av socialförsäkringen. Vi har utifrån det...
  Remisställare: Utbildningsdepartementet u.remissvar@regeringskansliet.se 

 • Elever i grundskolan, specialskolan, sameskolan och gymnasieskolan ska lättare få läsa i snabbare takt och på en högre nivå
  DNR: 127/2022
  IFAU har läst promemorian med utgångspunkt i vårt uppdrag att följa upp och utvärdera arbetsmarknads- och utbildningspolitik samt arbetsmarknadseffekter av socialförsäkringen. Vi har utifrån det...
  Remisställare: Utbildningsdepartementet u.remissvar@regeringskansliet.se

 • En modell för att mäta och belöna progression inom sfi (SOU 2022:17)
  DNR: 121/2022
  IFAU har läst utredningen med utgångspunkt i vårt uppdrag att följa upp och utvärdera arbetsmarknads- och utbildningspolitik samt arbetsmarknadseffekter av socialförsäkringen. Utredningen lägger en...
  Remisställare: u.remissvar@regeringskansliet.se 

 • Rätt och lätt – ett förbättrat regelverk för VAB (SOU 2022:31)
  DNR: 120/2022
  IFAU har läst SOU 2022:31 med utgångspunkt i vårt uppdrag att följa upp och utvärdera arbetsmarknads- och utbildningspolitik samt arbetsmarknadseffekter av socialförsäkringen. Vi avgränsar utifrån...
  Remisställare: Socialdepartementet s.remissvar@regeringskansliet.se  maria.lidstrom@regeringskansliet.se 

 • ...