Remissvar

Forskningsområden

Visar 1-10 utav 316 Remisser


 • Skolverkets förslag till ändring av förordningen (SKOLFS 2018:15) om läroplan för förskolan
  DNR: 76/2024
  IFAU har läst Skolverkets föreslagna ändringar i förskolans läroplan med utgångspunkt i vårt uppdrag att utvärdera åtgärder inom utbildningsväsendet och vår ambition att leverera bra kunskapsunderl...
  Remisställare: Skolverket Registrator@skolverket.se 

 • Ökade möjligheter till omställningsstudiestöd för personer inom bristyrken
  DNR: 12/2024
  IFAU har läst promemorian med utgångspunkt i vårt uppdrag att följa upp och utvärdera arbetsmarknads- och utbildningspolitik samt arbetsmarknadseffekter av socialförsäkringen. Vi har utifrån det...
  Remisställare: u.remissvar@regeringskansliet.se  anders.borgstrom@regeringskansliet.se 

 • Rätt förutsättningar för sjukskrivning
  DNR: 275/2023
  Sammanfattning IFAU har granskat utredningens förslag med utgångspunkt i vårt uppdrag att följa upp och utvärdera arbetsmarknads- och utbildningspolitik samt arbetsmarknadseffekter av socialförsäkr...
  Remisställare: s.remissvar@regeringskansliet.se s.sf@regeringskansliet.se 

 • Ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation (SOU 2023:59)
  DNR: 252/2023
  IFAU:s uppdrag är att analysera och utvärdera arbetsmarknads- och utbildningspolitik samt undersöka arbetsmarknadseffekter av socialförsäkringen. Myndighetens forskare söker regelbundet...
  Remisställare: Utbildningsdepartementet u.remissvar@regeringskansliet.se 

 • Vissa förslag om kompensation m.m. till personer födda 1957 och 1959 på grund av höjd åldersgräns för förhöjt grundavdrag
  DNR: 243/2023
  Sammanfattning IFAU tillstyrker den föreslagna kompensationen för uteblivet förhöjt grundavdrag under 2023 för personer födda 1957. IFAU tillstyrker den föreslagna senareläggningen av höjningen av...
  Remisställare: Finansdepartementet fi.remissvar@regeringskansliet.se

 • Tillfälligt höjt tak för rotavdraget
  DNR: 246/2023
  IFAU:s huvudsakliga kommentarer till betänkandet är: Det är klokt att knyta ROT-avdraget till konjunkturen. Det är inte uppenbart att det är taket och inte subventionsgraden som bör justeras med...
  Remisställare: Finansdepartementet fi.remissvar@regeringskansliet.se

 • Ett trygghetssystem för alla – nytt regelverk för sjukpenninggrundande inkomst
  DNR: 165/2023
  IFAU har läst utredningen med utgångspunkt i vårt uppdrag att följa upp och utvärdera arbetsmarknads- och utbildningspolitik samt arbetsmarknadseffekter av socialförsäkringen. Bakgrund Grunden för...
  Remisställare: Socialdepartementet s.remissvar@regeringskansliet.se s.sf@regeringskansliet.se

 • Utfasning av ersättning för höga sjuklönekostnader
  DNR: 239/2023
  IFAU har läst promemorian med utgångspunkt i vårt uppdrag att bland annat följa upp och utvärdera socialförsäkringspolitiken. Vi har utifrån det följande synpunkter: Sammanfattning IFAU delar...
  Remisställare: Socialdepartementet s.remissvar@regeringskansliet.se s.sf@regeringskansliet.se

 • Framtidens yrkeshögskola – stabil, effektiv och hållbar
  DNR: 144/2023
  IFAU har läst utredningen med utgångspunkt i vårt uppdrag att följa upp och utvärdera arbetsmarknads- och utbildningspolitik samt arbetsmarknadseffekter av socialförsäkringen. Vi har utifrån det...
  Remisställare: u.remissvar@regeringskansliet.se annika.jaremo@regeringskansliet.se

 • Skolverkets föreskrifter och allmänna råd om systematiskt kvalitetsarbete i skolväsendet
  DNR: 258/2023
  IFAU har läst Skolverkets förslag med utgångspunkt i vårt uppdrag att följa upp och utvärdera arbetsmarknads- och utbildningspolitik samt arbetsmarknadseffekter av socialförsäkringen. Vi har utifrå...
  Remisställare: Skolverket registrator@skolverket.se 

 • ...