Remissvar

Forskningsområden

Visar 1-10 utav 320 Remisser


 • En utvärdering av förändringar i sjukförsäkringens regelverk under 2021 och 2022
  DNR:
  Sammanfattning IFAU har granskat utredningens förslag med utgångspunkt i vårt uppdrag att följa upp och utvärdera arbetsmarknadseffekter av socialförsäkringen. IFAU tillstyrker utredningens förslag...
  Remisställare: s.remissvar@regeringskansliet.se s.sf@regeringskansliet.se eeva.seppala@regeringskansliet.se

 • Växla yrke som vuxen, SOU 2024:16
  DNR: 62/2024
  IFAU har läst remissen med utgångspunkt i vårt uppdrag att följa upp och utvärdera arbetsmarknads- och utbildningspolitik samt arbetsmarknadseffekter av socialförsäkringen. En ny yrkesskola för vux...
  Remisställare: Utbildningsdepartementet u.remissvar@regeringskansliet.se

 • Långtidsutredningen Finanspolitik, SOU 2023:85
  DNR: 41/2024
  IFAU har läst remissen med utgångspunkt i vårt uppdrag att följa upp och utvärdera arbetsmarknads- och utbildningspolitik samt arbetsmarknadseffekter av socialförsäkringen. IFAU har inga synpunkter...
  Remisställare: Finansdepartementet fi.remissvar@regeringskansliet.se fi.iea.ef@regeringskansliet.se

 • Förslag om karenstak och högriskskydd
  DNR: 27/2024
  IFAU har läst arbetsgruppens föreslagna ändringar med utgångspunkt i vårt uppdrag att utvärdera åtgärder inom socialförsäkringsområdet och vår ambition att leverera bra kunskapsunderlag baserade på...
  Remisställare: Socialdepartementet s.sf@regeringskansliet.se peter.wollberg@regeringskansliet.se

 • Skolverkets förslag till ändring av förordningen (SKOLFS 2018:15) om läroplan för förskolan
  DNR: 76/2024
  IFAU har läst Skolverkets föreslagna ändringar i förskolans läroplan med utgångspunkt i vårt uppdrag att utvärdera åtgärder inom utbildningsväsendet och vår ambition att leverera bra kunskapsunderl...
  Remisställare: Skolverket Registrator@skolverket.se 

 • Ökade möjligheter till omställningsstudiestöd för personer inom bristyrken
  DNR: 12/2024
  IFAU har läst promemorian med utgångspunkt i vårt uppdrag att följa upp och utvärdera arbetsmarknads- och utbildningspolitik samt arbetsmarknadseffekter av socialförsäkringen. Vi har utifrån det...
  Remisställare: u.remissvar@regeringskansliet.se  anders.borgstrom@regeringskansliet.se 

 • Rätt förutsättningar för sjukskrivning
  DNR: 275/2023
  Sammanfattning IFAU har granskat utredningens förslag med utgångspunkt i vårt uppdrag att följa upp och utvärdera arbetsmarknads- och utbildningspolitik samt arbetsmarknadseffekter av socialförsäkr...
  Remisställare: s.remissvar@regeringskansliet.se s.sf@regeringskansliet.se 

 • Ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation (SOU 2023:59)
  DNR: 252/2023
  IFAU:s uppdrag är att analysera och utvärdera arbetsmarknads- och utbildningspolitik samt undersöka arbetsmarknadseffekter av socialförsäkringen. Myndighetens forskare söker regelbundet...
  Remisställare: Utbildningsdepartementet u.remissvar@regeringskansliet.se 

 • Vissa förslag om kompensation m.m. till personer födda 1957 och 1959 på grund av höjd åldersgräns för förhöjt grundavdrag
  DNR: 243/2023
  Sammanfattning IFAU tillstyrker den föreslagna kompensationen för uteblivet förhöjt grundavdrag under 2023 för personer födda 1957. IFAU tillstyrker den föreslagna senareläggningen av höjningen av...
  Remisställare: Finansdepartementet fi.remissvar@regeringskansliet.se

 • Tillfälligt höjt tak för rotavdraget
  DNR: 246/2023
  IFAU:s huvudsakliga kommentarer till betänkandet är: Det är klokt att knyta ROT-avdraget till konjunkturen. Det är inte uppenbart att det är taket och inte subventionsgraden som bör justeras med...
  Remisställare: Finansdepartementet fi.remissvar@regeringskansliet.se

 • ...