Medarbetare

IFAU har som mål att bedriva utvärderingsforskning av hög internationell kvalitet. En nödvändig förutsättning för att nå detta mål är att högt kvalificerade och engagerade personer deltar i verksamheten.