Press

Välkommen att höra av dig om du vill ställa frågor och hitta rätt person att intervjua. Vi ger dig också aktuell information om IFAU och vår verksamhet, t.ex. om nyutkomna rapporter och vilka projekt vi har. Du kan prenumerera på våra nyheter och följa oss på Twitter och Linkedin.

Forskningssammanfattningar

Hur hänger löner, a-kassa och arbetslöshetstid samman? Vi har skrivit flera rapporter på ämnet.

Varför är kvinnor mer sjukskrivna än män? Innan första barnet har män och kvinnor lika stor sjukfvånvaro, men efter första barnets födelse och upp till 15 år efteråt är kvinnor betydligt mer sjukfrånvarande än män.

Vår forskning om ungdomsarbetslöshet visar att ungdomar oftast är arbetslösa en kort tid. Men att effekten kan vara bestående.

Kontakt

Kommunikationsansvarig Sara Martinson 0705-74 70 91 alt sara.martinson@ifau.uu.se

Kommunikatör Sofia Malmer 018-471 60 65 alt sofia.malmer@ifau.uu.se