Diskriminering kan t.ex. ske genom att en person nekas anställning, får lägre betyg eller sämre lön på grund av exempelvis kön, sexuell läggning, ålder, funktionsnedsättning eller etnisk bakgrund.

Det finns flera olika definitioner av begreppet diskriminering och när det ska anses förekomma. I sociologin är strukturell och institutionell diskriminering viktiga begrepp för att beskriva fenomen på grupp- och samhällsnivå. Ekonomiska modeller utgår ofta från individen. Man talar om att diskrimineringen är preferensbaserad alternativt statistisk. Preferensbaserad diskriminering handlar om att en arbetsgivare inte vill anställa personer med en viss egenskap. Den statistiska diskrimineringen kan beskrivas som ett rationellt agerande utifrån begränsad information: Om arbetsgivaren vet att en grupp sökande oftare brister i ett hänseende men inte kan avgöra i det enskilda fallet så väljer han eller hon bort alla i gruppen utan att ta hänsyn till individen.

Vår forskning handlar om hur omfattande diskrimineringen är, varför diskrimineringen uppstår och vilka effekter av olika typer av åtgärder har.

Nya working papers

Sök igenom alla working papers.

Alla working papers

Remissvar

Forskare/utredare

Forskning på gång

Inga projekt tillgängliga