"Jag hade inte en tanke på att man kunde bli så mycket sexuellt trakasserad på jobbet"

Författare: Maria Hedlin, Och Eva Klope, Och

Sammanfattning av Rapport 2024:1

Syftet med studien är att utforska hur elever inom gymnasieskolans Vård- och omsorgsprogram uppfattar sexuella trakasserier som kan förekomma från vårdtagare samt bidra med kunskap som kan vara användbar i gymnasieskolans vård- och omsorgsutbildning. Studien bygger på fokusgruppsintervjuer med elever inom Vård- och omsorgsprogrammets tredje år. Eleverna beskriver en mängd situationer som i hög grad handlar om att manliga vårdtagare utsätter kvinnliga praktikanter och personal för sexuella trakasserier. En del av de män som utsätter personal för sexuella trakasserier har demensdiagnos, men eleverna beskriver också trakasserier från vårdtagare utan kognitiva nedsättningar, och även anhöriga, ägnar sig åt sexuella trakasserier. Av elevernas beskrivningar att döma framstår beteendet som normaliserat i vårdmiljön. Frågan behandlas sparsamt inom utbildningen, enligt de deltagande eleverna: varken lärarna, läroböckerna eller praktikplatserna tar enligt eleverna upp frågan om sexuella trakasserier från vårdtagare på ett tillfredsställande sätt.