Publikationer

IFAU har tre publikationsserier:

  • Rapportserien presenterar vår forskning på svenska. Det kan vara omarbetade Working paper eller uppföljningar och regeringsuppdrag som skrivits på svenska från början. Vi publicerar även vissa engelska monografier i den här serien.
  • Vår Working paper-serie är på engelska och i stort sett all ny forskning på IFAU finns här. Ett working paper vänder sig först och främst till andra forskare och ska kunna skickas till en vetenskaplig tidskrift för bedömning om publicering.
  • I Dissertation series publiceras doktorsavhandlingar som skrivits av personer anställda vid eller knutna till IFAU.

Om du prenumererar på våra meddelanden får du en sammanfattning och en länk till den aktuella publikationen samma dag som den ges ut.

Rapporterna finns även tryckta. De kan beställas på ifau@ifau.uu.se. På begäran kan vi ta fram de flesta rapporter i storstil.

Tidigare fanns även serien Stenciler.

Meddelanden sammanfattar publikationerna

Våra resultat presenteras och sammanfattas även i våra meddelanden. Det finns två typer:

  • Pressmeddelanden bedöms vara av allmänt och massmedialt intresse.
  • Meddelanden är av allmänt intresse, men kanske inte i första hand intressant för media.
     

Prenumerera på aktuella meddelanden.