Aktiviteter

Vi vill gärna sprida våra forskningsresultat och ordnar varje vecka seminarier, och varje termin en eller flera kurser och konferenser.

Vi tar också emot svenska och internationella gäster för kortare eller längre perioder. Gästforskarna presenterar vanligtvis sin forskning vid ett seminarium.