Aktiviteter

Vi vill gärna sprida våra forskningsresultat och ordnar varje vecka seminarier, och varje termin en eller flera webbinarier eller seminarier för en extern publik.

Vi tar också emot svenska och internationella gäster för kortare eller längre perioder. Gästforskarna presenterar vanligtvis sin forskning vid ett seminarium.