Om webbplatsen

IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, står bakom den här webbplatsen.

Tillgänglighet

Denna webbplats är utvecklad av Devcore och lanserad den 1 juni 2021. Vårt mål har varit att utifrån gällande direktiv nå upp till minst standarden WCAG 2.1 nivå AA.
Läs hela IFAU:s tillgänglighetredogörelse här.

Lyssna

Det är möjligt att lyssna på vår webbplats. Du når funktionen via länken "Lyssna" som finns mellan rubrik och text.

Så använder du lyssna-funktionen.

Snabbkommandon

Följande snabbtangenter används:

  • 0 Om webbplasten
  • 1 Startsida
  • 4 Sök
  • 7 Kontakt

Hur du aktiverar snabbtangenter beror på vilken webbläsare och vilket operativsystem du använder. Under Windows och Linus ska du hålla ned Alt-tangenten och samtidigt trycka den önskade snabbtangenten medan Mac använder Ctrl+snabbtangent. Eventuella lokala variationer kan förekomma per webbläsare.

Kontraster, teckensnitt och textstorlek

Du kan ändra kontraster, teckensnitt och textstorlek. Om du tycker texten på sidorna är för liten eller för stor kan du enkelt ändra den med din webbläsares inbyggda funktioner. I de flesta moderna webbläsare gör du detta genom att hålla nere Ctrl-tangenten och snurra på mushjulet. I annat fall hittar du alternativ för att ändra textstorleken i webbläsarens meny.

Nedladdning av filer

IFAU:s alla publikationer är i pdf-format. För att öppna pdf-filer krävs programvaran Acrobat Reader som är gratis och kan laddas ner hos leverantören. Microsoft Word Viewer är ett gratisprogram som gör det möjligt att läsa Word-dokument för dem som inte har Microsoft Word. Alla iÍFAU:s PDF'er är tillgänglighetsanpassade.

Copyright och innehåll

IFAU står bakom all information som finns på webbplatsen. Om inget annat anges, får innehållet på IFAU:s webbsidor användas fritt, förutsatt att källan anges. Det är alltså tillåtet att ladda hem våra publikationer m.m. i pdf och publicera dem på andra webbplatser.

Teknik

Denna webbplats är byggd med följande standarder: XHTML används för att strukturera innehållet, CSS (stilmallar) används för att kontrollera hur innehållet presenteras (färger, storlekar, var olika ytor ska placeras på sidan). De allra flesta webbläsare hanterar detta på ett bra sätt. Om din webbläsare är äldre eller inte har fullt stöd för CSS, får du en oformaterad, men fullt funktionell, version av webbplatsen.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna i vår tillgänglighetsredogörelse eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss på ifau@ifau.uu.se så att vi får veta att problemet finns.