Telefonitjänster för ökad tillgänglighet

Du som behöver kan få hjälp av PTS inkluderande telefonitjänster. Alla tjänsterna som vi informerar om nedan är kostnadsfria.

 

Teletal

Telefon 020-22 11 44
Läs mer om Teletal

Teletal är en telefontjänst som är öppen för alla som känner att de behöver stöd under telefonsamtal. Teletal är kostar ingenting och du behöver inget tillstånd. Du behöver heller inte förboka tjänsten.

 En tolk följer med i samtalet och hjälper beställaren att:

  • Tolka otydligt tal och svåra ord
  • Ge stöd för minnet
  • Anteckna vad som sägs och skickar det till beställaren
  • Hjälper dig som beställare genom telefonväxlar
  • Är en trygghet och ett stöd för beställaren

Texttelefoni

SIP: texttelefon@texttelefoni.se
Texttelefon: 020-600 600
Telefon: 020-600 650

Läs mer om hur du kan använda tjänsten på länken: Använd tjänsten Texttelefoni.se

Texttelefoni.se förmedlar samtal mellan text och tal.

Tjänsten är till för dig som vill kommunicera helt eller delvis genom text och för talande och hörande som vill ringa någon som kommunicerar genom text.

Texttelefoni är en kostnadsfri tjänst. Samtalen förmedlas ordagrant, neutralt och under total sekretess.

Man kan få samtal förmedlade på svenska och engelska, men inte översatta. Tjänsten är alltid öppen – dygnet runt och året om.

Bildtelefoni

SIP: tolk@tolk.sip.nu
Telefon: 020-28 00 20
Webbapp: kund.bildtelefoni.net
Kontaktuppgifter kundtjänst

Bildtelefoni tolkar samtal mellan teckenspråkiga och hörande. Två eller flera personer som befinner sig på samma plats kan få samtal distanstolkade.

Tjänsten är kostnadsfri och du kan använda den så mycket du vill.

Hörande når tjänsten genom att ringa 020-28 00 20.

(källa: PTS)