Prenumeration

Välkommen att prenumerera på våra pressmeddelanden och/eller meddelanden. Vi sammanfattar all vår forskning i ett pressmeddelande eller meddelande. Där ligger även en länk till den aktuella publikationen. 

  • Meddelanden sammanfattar nästan all vår forskning. Vi publicerar ca 25 per år.
  • Pressmeddelanden är färre och innehåller det vi bedömer vara av större allmänintresse.

Du kan välja vilken typ du vill ha och hur ofta du vill ha dem.

Säga upp prenumeration 

Om du vill säga upp din prenumeration ska du ta bort bocken från samtliga rutor och sedan spara.

IFAU lagrar namn och e-post så länge prenumerationen är aktiv. Dina personuppgifter används endast för detta ändamål och när du slutar prenumerera raderar vi dem.