Prenumeration

Håll dig uppdaterad om IFAU:s senaste forskning genom att prenumerera på våra pressmeddelanden, meddelanden eller abstracts. Vid varje ny rapport eller Working paper sammanfattar vi innehållet, med en länk till den aktuella publikationen.

Meddelanden och abstracts täcker nästan all vår forskning, cirka 25 publikationer per år. Pressmeddelanden är färre och fokuserar på det som bedöms vara av större allmänintresse. Du kan välja vilken typ du vill ha och hur ofta du vill ha dem.

 

Uppdatera eller säga upp prenumeration

Om du endast vill uppdatera eller säga upp din prenumeration, skriv in din e-postadress och klicka på PRENUMERERA. Ändra vilken typ du vill ha och hur ofta du vill ha dem, klicka på SPARA. För att säga upp prenumerationen, bocka av alla rutor i meddelandetyp och klicka sedan på SPARA.