Forskningsbidrag

IFAU delar ut medel till forskning om

  • arbetsmarknadspolitiskt motiverade åtgärder och studier av arbetsmarknadens funktionssätt samt
  • effekter av olika reformer och åtgärder inom utbildningsväsendet.

Vart och ett av de två områdena har 3 miljoner. Totalt 6 miljoner årligen. Medlen delas vanligen upp på flera separata projekt. 

Forskarna vid IFAU är till övervägande del ekonomer och statistiker, vi ser gärna att även forskare från andra discipliner ansöker om bidragen.  

Ansökan ska vara inlämnad senast den 1 oktober varje år.

Välkommen med din ansökan!