Forskningsbidrag

Varje år delar IFAU ut medel till forskning om

-arbetsmarknadspolitiskt motiverade åtgärder och studier av arbetsmarknadens funktionssätt samt

-konsekvenser av olika reformer och åtgärder inom utbildningsväsendet

Sammantaget delar IFAU ut ca 5,6 miljoner kronor årligen (2,8 vardera inom respektive område ovan). De utdelade medlen fördelas vanligtvis på flera olika projekt och det är möjligt att ansöka om finansiering för ett eller flera år.
(Se Utdelade bidrag för information om tidigare års utdelade medel.)

Eftersom forskarna vid IFAU till övervägande del är nationalekonomer och statistiker ser vi gärna att även du som forskar inom andra vetenskapliga discipliner ansöker om forskningsbidrag från IFAU. 

Välkommen med din ansökan, som ska vara inlämnad till IFAU senast den 1 oktober varje år.