Vi lämnar uppgifter om ditt projekt till databasen Swecris

Vetenskapsrådet samlar på regeringens uppdrag in information om bidragsfinansierad svensk forskning till databasen Swecris, www.swecris.se. Syftet med databasen är att offentliggöra och kommunicera svensk forskning, och möjliggöra aggregerade statistiska analyser. IFAU för över uppgifter om de projekt som vi beviljat från 2008 och framåt.

Uppgifter

Vi överför information om utlysningen, uppgifter ur ansökan om projektet och sökande/medverkande forskare samt information om beslut som tagits om ansökan, till exempel bidragsperiod och beviljat belopp. Personnummer och kontaktuppgifter kommer inte att visas publikt.

Informationen kan komma att lämnas vidare från Swecris till det universitet som är medelsförvaltare för det aktuella bidraget.

För att du som forskare och akademiker ska kunna skilja din forskning från den av andra med liknande namn rekommenderar Vetenskapsrådet att du registrerar ett ORCID-id. Läs mer om ORCID.

Frivillighet och registerutdrag

Registrering i Swecris är frivillig, så kontakta IFAU om du inte vill att dina uppgifter ska överföras till Swecris. Du som registreras i Swecris har rätt att begära ut registerutdrag för att kunna kontrollera vilken information som finns registrerad om dig. Vetenskapsrådet är personuppgiftsansvarig för hantering av data inom Swecris och är skyldig att rätta inkorrekta uppgifter på begäran från dig som är registrerad.

Om du vill veta mer:

Kontakta swecris@forskning.se