Meddelanden

03 september 2021

Ett nytt Working paper från IFAU visar att den sociala rörligheten varierar mellan svenska kommuner. Rörligheten minskar under lågkonjunkturer, vilket framförallt drabbar unga vuxna vars föräldrar har låga inkomster.

06 juli 2021

Skillnaden mellan pojkars och flickors skolresultat minskar när de växer upp i en miljö som premierar ambition och konkurrens. Det visar en ny IFAU-studie.

15 juni 2021

Ungefär var tionde svensk ungdom varken arbetar eller studerar. Unga med funktionsnedsättning är överrepresenterade. En ny rapport från IFAU beskriver utvecklingen under de senaste 20 åren.

08 juni 2021

Arbetsförmedlingens snabbspår för nyanlända med bristyrken hade flera utmaningar under sina första år. Det visar en ny IFAU-rapport som bygger på intervjuer med arbetsförmedlare.

28 maj 2021

En mer internetbaserad rekrytering påverkar inte de nyanställdas lönenivå eller anställningslängd. Däremot bidrar jobbannonser på webben till att fler söker utannonserade jobb. Det visar ett nytt Working paper gjort på tyska data.  

24 maj 2021

En minskning av den allmänna pensionen leder inte till att yngre pensionärer börjar arbeta igen. Det visar en ny rapport från IFAU som studerar hur pensionsbromsen påverkar pensionärers arbetsutbud och hälsa.

03 maj 2021

Fler arbetsgivare kan leda till konkurrens om arbetskraften och högre löner för de anställda. Det visar en ny IFAU-rapport som studerar apoteksmarknaden.

27 april 2021

En ny IFAU-rapport visar att 1990-talskrisen och finanskrisen 2008–2010 påverkade både arbetstagarna och arbetsmarknaden under en lång tid. I rapporten ges även en översikt av existerande forskning om hur lågkonjunkturer och arbetslöshet påverkar individer.