Meddelanden

 • Betänketid ledde till färre skilsmässor och högre utbildningsnivå för barn

  Barnfamiljer som har obligatorisk betänketid innan skilsmässa skiljer sig mer sällan och barnen i de här familjerna tar oftare en gymnasieexamen. Det visar ny forskning från IFAU och Uppsala universitet.

 • Lärare om karriärstegsreformen och lärarlönelyftet

  Förstelärare och de som fått del av lärarlönelyftet är nöjdare med sin arbetssituation och vill oftare stanna kvar i yrket än de lärare som inte omfattats. Catarina Player Koro vid Göteborgs universitet har gjort en enkät med lärare från förskola till gymnasium.

 • Konsekvenserna av att förlora jobbet skiljer sig mycket mellan olika grupper

  De som drabbas extra hårt av att bli av med jobbet är lågutbildade landsbygdsbor över 50 år som har jobbat i tillverkningsindustrin. I ny forskning från IFAU görs en systematisk genomgång av ett stort antal riskfaktorer.

 • Arbetssökande nöjda med de privata handledarnas stöd

  Arbetslösa som får hjälp av handledare från fristående privata leverantörer i tjänsten Rusta och matcha tycker att aktiviteten fungerar relativt väl och är nöjda med det stöd de får, visar en ny studie från IFAU.

 • Utbildningsresurser viktiga för vuxna elevers studieresultat

  1990-talets Kunskapslyft ledde till att utbildningsplatserna på Komvux fördubblades, samtidigt minskade utbildningsresurserna och resultaten försämrades till följd av fler avhopp. Det visar en ny rapport från IFAU.

 • Professionella nätverk viktiga för invandrade

  Kontakter med tidigare kollegor är viktiga när personer som blivit uppsagda söker nytt arbete. Uppbyggnaden av nätverk är en viktig faktor när utrikes födda integreras på arbetsmarknaden, enligt ny forskning från IFAU.

 • Konkurrens om befordran och specialisering inom hushållet

  I ett nytt teoretiskt working paper från IFAU utvecklar forskarna en modell för att studera hur företagens incitamentssystem påverkar par där båda strävar efter att bli befordrade på jobbet.

 • Många allvarligt sjuka tar ut tjänstepensionen på fel sätt

  De som fick en allvarlig cancerdiagnos strax innan de gick i pension valde oftare att ta ut sin tjänstepension på 5 eller 10 år, i stället för resten av livet. Majoriteten stannade dock kvar i det förvalda livslånga alternativet, trots att det sannolikt varit bättre att ta ut pensionen så snabbt som möjligt.