Utdelade bidrag

IFAU delar årligen ut cirka 6 miljoner kronor i forskningsbidrag för forskning i arbetsmarknadspolitik och utbildningspolitik. Bidragen delas ut efter rekommendation av IFAU:s vetenskapliga råd som har möte under andra halvan av november. 

2023

Beslut om utdelning av forskningsbidrag i enlighet med vetenskapliga rådets protokoll från möte 2022-11-14

 • The centralization of monitoring services in unemployment insurance systems, Stefano Lombardi, VATT Institute for Economic Research.
  2023: 260 000 kr 2024: 30 000 kr
 • Minimum wage enforcement in Sweden: a study of transformations in industrial relations following the EU Minimum Wage Directive, Andrea Iossa, Department of business, Högskolan Kristianstad.
  2023: 1 427 100 kr 2024: 47 000 kr.
 • Könssegregering mellan svenska arbetsplatser 2001-2020, Karin Hederos, Institutet för social forskning (SOFI), Stockholms universitet.
  2023: 511 000 kr 2024: 424 000 kr
 • Hur påverkas integration av kontakt mellan nya och etablerade svenskar? Mounir Karadja, Nationalekonomiska institutionen, Uppsala universitet. 2022: 314 000 kr 2023: 402 000 kr 2024: 88 000 kr
 • Långsiktiga effekter av inkludering av lågpresterande barn i normalklass, Joakim Jansson, Institutet för Näringslivsforskning. 2023: 750 586 kr.
 • Könsskillnader i upplevd förmåga och karriärsortering, Robert Östling, Handelshögskolan.
  2023: 448 000 kr.
 • Employers´ involvement in Higher Vocational Education and the local labour market´s skills supply, Johanna Köpsén, Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL), Linköpings universitet.
  2023: 936 597 kr 2024: 276 318 kr

2022

Beslut om utdelning av forskningsbidrag i enlighet med vetenskapliga rådets protokoll från möte 2021-11-23.

 • Wage pass-through over the business cycle, Per Krusell,
  Institute for International Economic Studies, Stockholms universitet. 2022: 15 000 kr.
 • Improved propensity score-based treatment effect estimation using frequentist model averaging, Shaobo Jin, statistiska institutionen, Uppsala universitet. 2022: 409 000 kr.
 • Funktionshinderkodning, lönebidrag och skyddat arbete: Arbetssökandes erfarenheter, Ida Seing, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet.
  2022: 1 312 674 kr 2023: 284 591 kr.
 • Påverkar elevernas rangordning i skolan deras mentala hälsa? 
  Karin Edmark, Institutet för social forskning, Stockholms universitet.
  2022: 821 390 kr 2023: 335 695 kr
 • Effekter av skolledarskap i Sverige: En utvärdering av rektorsprogrammet 2009-2021, Karl Wennberg, Department of Management and Organization, Handelshögskolan i Stockholm.
  2022: 730 000 kr, 2023: 290 000 kr

2021

Beslut om utdelning av forskningsbidrag i enlighet med vetenskapliga rådets protokoll från möte 2020-11-16.

 • Socialförsäkringarna inför utmaningen från gigekonomin - socialförsäkringsskydd för plattformsarbete och andra i nya arbetsformer, Annamaria Westregård, Institutionen för handelsrätt, Lunds universitet. 2021: 950 000 kr 2022: 550 000 kr
 • The welfare consequences of insolvency, Paula Roth, Institutet för Näringslivsforskning. 2020: 109 000 kr 2021: 441 000 kr
 • Public opinion and labour market reforms, Mikael Persson, Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet. 2021: 730 000 kr 2022: 200 000 kr
 • Educational attainment and labour market perspectives in the offspring of parentswith psychiatric illness: evidence base for preventive strategies, Anna Sidorchuk, Karolinska institutet. 2021: 750 000 kr 2022: 330 000 kr
 • Sexuella trakasserier från patienter och omsorgstagare? Elever inom Vård- och omsorgsprogrammet om sina framtida yrken, Maria Hedlin, Linnéuniversitetet, Institutionen för didaktik och lärares praktik. 2021: 510 000 kr 2022: 465 000 kr
 • The impact of university education: Causal evidence from four decades of applications, Adam Altmejd, Institutet för social forskning, Stockholms universitet. 2021: 750 000 kr 2022: 787 000 kr
 • Peer gender composition and student outcomes in high school, Aino-Maija Aalto, Institutet för social forskning, Stockholms universitet. 2021: 600 000 kr

2020

Beslut om utdelning av forskningsbidrag i enlighet med vetenskapliga rådets protokoll från möte 2019-12-05.

 • The costs of job loss across Europe, Stefano Lombardi, VATT Institute for Economic Research. 2020: 50 000 kr
 • Samverkans relativa effekter på individnivå inom lokal arbetsmarknadspolitik, Alexandru Panican, Socialhögskolan Lunds universitet. 2020: 935 000 kr
 • Arbetstagarbegreppet 4.0 – Nya gränser för arbetsrätten i gig-ekonomin? Niklas Selberg, juridiska fakulteten Lunds universitet. 2020: 870 000 kr
 • City size and wage inequality – The role of firm productivity in changing income dispersion. Martin Korpi, Näringslivets forskningsinstitut. 2020: 840 000 kr
 • Nyanlända lärares erfarenheter efter Snabbspåret. Catarina Economou, KSM Malmö universitet. 2020: 625 000 kr 2021: 344 900 kr
 • Does the time table matter? Estimating the long-term effects of letting schools to set their own time tables. Matthew J Lindquist, SOFI Stockholm universitet. 2020: 968 200 kr
 • Long-term peer effects of school closures on students in receiving schools. Jonas Larsson Taghizadeh, statsvetenskapliga institutionen Uppsala universitet. 2020: 292 800 kr
 • Hur skollagens krav på vetenskaplig grund uppfattas i relation till undervisningen av värden: En kartläggning av politikers, tjänstemäns och lärares synsätt. Henrik Friberg-Fernros, statsvetenskapliga institutionen Göteborg universitet. 2020: 485 000 kr 2021: 505 600 kr
 • Did the apple far from the tree? Dynamics of educational and labor market inequality when households are uncertain about childrens´ ability. Erik Lindqvist, SOFI Stockholm universitet. 2020: 123 000 kr 2021: 73 100 kr

2019 

 • Effekter av randomiserade feriejobb i Stockholm Stad, Tyrefors Björn, Institutet för Näringslivsforskning (IFN), 2019: 420 000 kr, 2020: 110 000 kr
 • The (Unintended) labor market effects of Sweden´s self-correcting pay-as-you-go pension system, Willén Alexander, Norweigian School of Economics, Department of Economics, 2019: 486 000 kr
 • Is monopoly power a source of monopsony power? Krusell Per, Institutet för Internationell Ekonomi (IIES), 2019: 30 000 kr
 • Ethnic discrimination in a segmented labor market - when and where does discrimination occur? Bursell Moa, Institutet för framtidsstudier, 2019: 209 000 kr
 • Can we replicate the field in the lab? Gender gaps in negotiation behaviour and shying away from exposure to social ranking, Säve-Söderbergh Jenny, Stockholms universitet, SOFI, 2019: 502 000 kr
 • Gymnasielinjer och arbetsmarknadsutfall - effektskattning och metodutvärdering, Edmark Karin, Institutet för social forskning (SOFI), 2019: 1 232 000 kr
 • Betydelse av kontrollvariabler med mätfel i registerdata vid skattningar av kausala effekter, Pingel Ronnie, Uppsala universitet, Statistiska institutionen, 2019: 414 000 kr
 • Utvald eller bortvald - ett yrke i förändring. En studie av karriärstegs–reformen och lärarlönelyftet, Player-Koro Catarina, Göteborgs universitet, Institutionen för Didaktik och pedagogisk profession, 2019: 695 000 kr, 2020: 307 000 kr