Utdelade bidrag

IFAU delar årligen ut cirka 6 miljoner kronor i forskningsbidrag för forskning i arbetsmarknadspolitik och utbildningspolitik. Bidragen delas ut efter rekommendation av IFAU:s vetenskapliga råd som har möte under andra halvan av november. 

2021

Beslut om utdelning av forskningsbidrag i enlighet med vetenskapliga rådets protokoll från möte 2020-11-16.

Socialförsäkringarna inför utmaningen från gigekonomin - socialförsäkringsskydd för plattformsarbete och andra i nya arbetsformer, Annamaria Westregård, Institutionen för handelsrätt, Lunds universitet. 2021: 950 000 kr 2022: 550 000 kr

The welfare consequences of insolvency, Paula Roth, Institutet för Näringslivsforskning. 2020: 109 000 kr 2021: 441 000 kr

Public opinion and labour market reforms, Mikael Persson, Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet. 2021: 730 000 kr 2022: 200 000 kr

Educational attainment and labour market perspectives in the offspring of parentswith psychiatric illness: evidence base for preventive strategies, Anna Sidorchuk, Karolinska institutet. 2021: 750 000 kr 2022: 330 000 kr

Sexuella trakasserier från patienter och omsorgstagare? Elever inom Vård- och omsorgsprogrammet om sina framtida yrken, Maria Hedlin, Linnéuniversitetet, Institutionen för didaktik och lärares praktik. 2021: 510 000 kr 2022: 465 000 kr

The impact of university education: Causal evidence from four decades of applications, Adam Altmejd, Institutet för social forskning, Stockholms universitet. 2021: 750 000 kr 2022: 787 000 kr

Peer gender composition and student outcomes in high school, Aino-Maija Aalto, Institutet för social forskning, Stockholms universitet. 2021: 600 000 kr

 

2020

Beslut om utdelning av forskningsbidrag i enlighet med vetenskapliga rådets protokoll från möte 2019-12-05.

The costs of job loss across Europe, Stefano Lombardi, VATT Institute for Economic Research. 2020: 50 000 kr

Samverkans relativa effekter på individnivå inom lokal arbetsmarknadspolitik, Alexandru Panican, Socialhögskolan Lunds universitet. 2020: 935 000 kr

Arbetstagarbegreppet 4.0 – Nya gränser för arbetsrätten i gig-ekonomin? Niklas Selberg, juridiska fakulteten Lunds universitet. 2020: 870 000 kr

City size and wage inequality – The role of firm productivity in changing income dispersion. Martin Korpi, Näringslivets forskningsinstitut. 2020: 840 000 kr

Nyanlända lärares erfarenheter efter Snabbspåret. Catarina Economou, KSM Malmö universitet. 2020: 625 000 kr 2021: 344 900 kr

Does the time table matter? Estimating the long-term effects of letting schools to set their own time tables. Matthew J Lindquist, SOFI Stockholm universitet. 2020: 968 200 kr

Long-term peer effects of school closures on students in receiving schools. Jonas Larsson Taghizadeh, statsvetenskapliga institutionen Uppsala universitet. 2020: 292 800 kr

Hur skollagens krav på vetenskaplig grund uppfattas i relation till undervisningen av värden: En kartläggning av politikers, tjänstemäns och lärares synsätt. Henrik Friberg-Fernros, statsvetenskapliga institutionen Göteborg universitet. 2020: 485 000 kr 2021: 505 600 kr

Did the apple far from the tree? Dynamics of educational and labor market inequality when households are uncertain about childrens´ ability. Erik Lindqvist, SOFI Stockholm universitet. 2020: 123 000 kr 2021: 73 100 kr

 

2019 

Effekter av randomiserade feriejobb i Stockholm Stad, Tyrefors Björn, Institutet för Näringslivsforskning (IFN), 2019: 420 000 kr, 2020: 110 000 kr

The (Unintended) labor market effects of Sweden´s self-correcting pay-as-you-go pension system, Willén Alexander, Norweigian School of Economics, Department of Economics, 2019: 486 000 kr

Is monopoly power a source of monopsony power? Krusell Per, Institutet för Internationell Ekonomi (IIES), 2019: 30 000 kr

Ethnic discrimination in a segmented labor market - when and where does discrimination occur? Bursell Moa, Institutet för framtidsstudier, 2019: 209 000 kr

Can we replicate the field in the lab? Gender gaps in negotiation behaviour and shying away from exposure to social ranking, Säve-Söderbergh Jenny, Stockholms universitet, SOFI, 2019: 502 000 kr

Gymnasielinjer och arbetsmarknadsutfall - effektskattning och metodutvärdering, Edmark Karin, Institutet för social forskning (SOFI), 2019: 1 232 000 kr

Betydelse av kontrollvariabler med mätfel i registerdata vid skattningar av kausala effekter, Pingel Ronnie, Uppsala universitet, Statistiska institutionen, 2019: 414 000 kr

Utvald eller bortvald - ett yrke i förändring. En studie av karriärstegs–reformen och lärarlönelyftet, Player-Koro Catarina, Göteborgs universitet, Institutionen för Didaktik och pedagogisk profession, 2019: 695 000 kr, 2020: 307 000 kr