Utdelade bidrag

IFAU delar årligen ut cirka 6 miljoner kronor i forskningsbidrag för forskning i arbetsmarknadspolitik och utbildningspolitik. Bidragen delas ut efter rekommendation av IFAU:s vetenskapliga råd som har möte under andra halvan av november. 

2024 

Beslut om utdelning av forskningsbidrag i enlighet med vetenskapliga rådets protokoll från möte 2023-12-05

 • The predictive value of psychological testing for labor market outcomes among job seekers, Constanze Eib, Institutionen för psykologi, Uppsala universitet. 2024: 1 061 362 kr, 2025: 926 705 kr
 • Who´s next in line to be replaced by robots? Balancing specialization and generalization in workers´ careers and skill development, Arash Nekoei, Institutet för internationella ekonomiska studier, Stockholms universitet.
  2024: 738 834 kr, 2025: 28 000 kr
 • Nya robusta skattningar av kausala effekter i observationsstudier – entropibalans med datadrivna val av bakgrundsvariabler, David Källberg, Enheten för statistik, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  2024: 415 804 kr
 • Förbättrar speciallärare elevernas kunskaper? Nils Kirsten, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet.
  2023: 108 000 kr, 2024: 1 063 781 kr, 2025: 138 001 kr
 • Samverkan för närvaro: en jämförande fallstudie av skolsociala team, Martin Harling, Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet.
  2024: 897 341 kr, 2025: 99 705 kr
 • Statistical inference for policy evaluation in regression discontinuity designs, Mattias Nordin, Statistiska institutionen, Uppsala universitet.
  2024: 562 560 kr, 2025: 327 636 kr

2023

Beslut om utdelning av forskningsbidrag i enlighet med vetenskapliga rådets protokoll från möte 2022-11-14

 • The centralization of monitoring services in unemployment insurance systems, Stefano Lombardi, VATT Institute for Economic Research.
  2023: 260 000 kr 2024: 30 000 kr
 • Minimum wage enforcement in Sweden: a study of transformations in industrial relations following the EU Minimum Wage Directive, Andrea Iossa, Department of business, Högskolan Kristianstad.
  2023: 1 427 100 kr 2024: 47 000 kr.
 • Könssegregering mellan svenska arbetsplatser 2001-2020, Karin Hederos, Institutet för social forskning (SOFI), Stockholms universitet.
  2023: 511 000 kr 2024: 424 000 kr
 • Hur påverkas integration av kontakt mellan nya och etablerade svenskar? Mounir Karadja, Nationalekonomiska institutionen, Uppsala universitet. 2022: 314 000 kr 2023: 402 000 kr 2024: 88 000 kr
 • Långsiktiga effekter av inkludering av lågpresterande barn i normalklass, Joakim Jansson, Institutet för Näringslivsforskning. 2023: 750 586 kr.
 • Könsskillnader i upplevd förmåga och karriärsortering, Robert Östling, Handelshögskolan.
  2023: 448 000 kr.
 • Employers´ involvement in Higher Vocational Education and the local labour market´s skills supply, Johanna Köpsén, Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL), Linköpings universitet.
  2023: 936 597 kr 2024: 276 318 kr

2022

Beslut om utdelning av forskningsbidrag i enlighet med vetenskapliga rådets protokoll från möte 2021-11-23.

 • Wage pass-through over the business cycle, Per Krusell,
  Institute for International Economic Studies, Stockholms universitet. 2022: 15 000 kr.
 • Improved propensity score-based treatment effect estimation using frequentist model averaging, Shaobo Jin, statistiska institutionen, Uppsala universitet. 2022: 409 000 kr.
 • Funktionshinderkodning, lönebidrag och skyddat arbete: Arbetssökandes erfarenheter, Ida Seing, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet.
  2022: 1 312 674 kr 2023: 284 591 kr.
 • Påverkar elevernas rangordning i skolan deras mentala hälsa? 
  Karin Edmark, Institutet för social forskning, Stockholms universitet.
  2022: 821 390 kr 2023: 335 695 kr
 • Effekter av skolledarskap i Sverige: En utvärdering av rektorsprogrammet 2009-2021, Karl Wennberg, Department of Management and Organization, Handelshögskolan i Stockholm.
  2022: 730 000 kr, 2023: 290 000 kr

2021

Beslut om utdelning av forskningsbidrag i enlighet med vetenskapliga rådets protokoll från möte 2020-11-16.

 • Socialförsäkringarna inför utmaningen från gigekonomin - socialförsäkringsskydd för plattformsarbete och andra i nya arbetsformer, Annamaria Westregård, Institutionen för handelsrätt, Lunds universitet. 2021: 950 000 kr 2022: 550 000 kr
 • The welfare consequences of insolvency, Paula Roth, Institutet för Näringslivsforskning. 2020: 109 000 kr 2021: 441 000 kr
 • Public opinion and labour market reforms, Mikael Persson, Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet. 2021: 730 000 kr 2022: 200 000 kr
 • Educational attainment and labour market perspectives in the offspring of parentswith psychiatric illness: evidence base for preventive strategies, Anna Sidorchuk, Karolinska institutet. 2021: 750 000 kr 2022: 330 000 kr
 • Sexuella trakasserier från patienter och omsorgstagare? Elever inom Vård- och omsorgsprogrammet om sina framtida yrken, Maria Hedlin, Linnéuniversitetet, Institutionen för didaktik och lärares praktik. 2021: 510 000 kr 2022: 465 000 kr
 • The impact of university education: Causal evidence from four decades of applications, Adam Altmejd, Institutet för social forskning, Stockholms universitet. 2021: 750 000 kr 2022: 787 000 kr
 • Peer gender composition and student outcomes in high school, Aino-Maija Aalto, Institutet för social forskning, Stockholms universitet. 2021: 600 00