Awarded research grants

2022

Decision regarding the distribution of research grants in accordance with the minutes of the Scientific Council from meeting on november 2021-11-23.

Wage pass-through over the business cycle, Per Krusell,
Institute for International Economic Studies, Stockholms universitet. 2022: 15 000 kr.

Improved propensity score-based treatment effect estimation using frequentist model averaging, Shaobo Jin, statistiska institutionen, Uppsala universitet. 2022: 409 000 kr.

Funktionshinderkodning, lönebidrag och skyddat arbete: Arbetssökandes erfarenheter, Ida Seing, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet.
2022: 1 312 674 kr 2023: 284 591 kr.

Påverkar elevernas rangordning i skolan deras mentala hälsa? 
Karin Edmark, Institutet för social forskning, Stockholms universitet.
2022: 821 390 kr 2023: 335 695 kr

Effekter av skolledarskap i Sverige: En utvärdering av rektorsprogrammet 2009-2021, Karl Wennberg, Department of Management and Organization, Handelshögskolan i Stockholm.
2022: 730 000 kr, 2023: 290 000 kr

2021

Decision regarding the distribution of research grants in accordance with the minutes of the Scientific Council from meeting on november 16th 2020.

Socialförsäkringarna inför utmaningen från gig ekonomin-socialförsäkringsskydd för plattformsarbete och andra i nya arbetsformer, Annamaria Westregård, Institutionen för handelsrätt, Lunds universitet.
2021: 950,000 SEK, 2022: 550,000 SEK

The welfare consequences of insolvency, Paula Roth, Institutet för Näringslivsforskning.
2020: 109,000 SEK, 2021: 441,000 SEK

Public opinion and labour market reforms, Mikael Persson, Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet.
2021: 730,000 SEK, 2022: 200,000 SEK

Educational attainment and labour market perspectives in the offspring of parentswith psychiatric illness: evidence base for preventive strategies, Anna Sidorchuk, Karolinska institutet.
2021: 750,000 SEK, 2022: 330,000 SEK

Sexuella trakasserier från patienter och omsorgstagare? Elever inom Vård- och omsorgsprogrammet om sina framtida yrken, Maria Hedlin, Linnéuniversitetet, Institutionen för didaktik och lärares praktik.
2021: 510,000 SEK, 2022: 465,000 SEK

The impact of university education: Causal evidence from four decades of applications, Adam Altmejd, Institutet för social forskning, Stockholms universitet.
2021: 750,000 SEK  2022: 787,000 SEK

Peer gender composition and student outcomes in high school, Aino-Maija Aalto, Institutet för social forskning, Stockholms universitet.
2021: 600,000 SEK

2020 

The costs of job loss across Europe, Stefano Lombardi, VATT Institute for Economic Research. 2020: 50 000 kr

Samverkans relativa effekter på individnivå inom lokal arbetsmarknadspolitik, Alexandru Panican, Socialhögskolan Lunds universitet. 2020: 935 000 kr

Arbetstagarbegreppet 4.0 – Nya gränser för arbetsrätten i gig-ekonomin? Niklas Selberg, Juridiska fakulteten Lunds universitet. 2020: 870 000 kr

City size and wage inequality – The role of firm productivity in changing income dispersion. Martin Korpi, Näringslivets forskningsinstitut. 2020: 840 000 kr

Nyanlända lärares erfarenheter efter Snabbspåret. Catarina Economou, KSM Malmö universitet. 2020: 625 000 kr 2021: 344 900 kr

Does the time table matter? Estimating the long-term effects of letting schools to set their own time tables. Matthew J Lindquist, SOFI Stockholm universitet. 2020: 968 200 kr

Long-term peer effects of school closures on students in receiving schools. Jonas Larsson Taghizadeh, Statsvetenskapliga institutionen Uppsala universitet. 2020: 292 800 kr

Hur skollagens krav på vetenskaplig grund uppfattas i relation till undervisningen av värden: En kartläggning av politikers, tjänstemäns och lärares synsätt. Henrik Friberg-Fernros, Statsvetenskapliga institutionen Göteborg universitet. 2020: 485 000 kr 2021: 505 600 kr

Did the apple far from the tree? Dynamics of educational and labor market inequality when households are uncertain about childrens´ ability. Erik Lindqvist, SOFI Stockholm universitet. 2020: 123 000 kr 2021: 73 100 kr

 

2019

Effekter av randomiserade feriejobb i Stockholm Stad, Tyrefors Björn, Institutet för Näringslivsforskning (IFN), 2019: 420 000 kr, 2020: 110 000 kr

The (Unintended) labor market effects of Sweden´s self-correcting pay-as-you-go pension system, Willén Alexander, Norweigian School of Economics, Department of Economics, 2019: 486 000 kr

Is monopoly power a source of monopsony power? Krusell Per, Institutet för Internationell Ekonomi (IIES), 2019: 30 000 kr

Ethnic discrimination in a segmented labor market - when and where does discrimination occur? Bursell Moa, Institutet för framtidsstudier, 2019: 209 000 kr

Can we replicate the field in the lab? Gender gaps in negotiation behaviour and shying away from exposure to social ranking, Säve-Söderbergh Jenny, Stockholms universitet, SOFI, 2019: 502 000 kr

Gymnasielinjer och arbetsmarknadsutfall - effektskattning och metodutvärdering, Edmark Karin, Institutet för social forskning (SOFI), 2019: 1 232 000 kr

Betydelse av kontrollvariabler med mätfel i registerdata vid skattningar av kausala effekter, Pingel Ronnie, Uppsala universitet, Statistiska institutionen, 2019: 414 000 kr

Utvald eller bortvald - ett yrke i förändring. En studie av karriärstegs–reformen och lärarlönelyftet, Player-Koro Catarina, Göteborgs universitet, Institutionen för Didaktik och pedagogisk profession, 2019: 695 000 kr, 2020: 307 000 kr