Tillgänglighetsredogörelse

IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi hur väl www.ifau.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Webbplatsen lanserades den 1 juni 2021 och ska uppnå minst en nivå av WCAG 2.1. Vi erbjuder möjlighet till att lyssna på webbplatsen samt teletal.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från www.ifau.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta IFAU på e-mail ifau@ifau.uu.se. Svarstiden är normalt ca 24 timmar. Du kan också kontakta oss på följande sätt: skicka e-post till ifau@ifau.uu.se eller ring 018 - 471 70 70.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss på ifau@ifau.uu.se så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen ska vara förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service och motsvara minst WCAG 2.1

Innehåll som inte är tillgängligt

IFAU lanserade denna webbplats den 1 juni 2021 och har ännu inte registerat någon större del av själva webbplatsen som ej är tillgänglig. Det kan finnas hela, eller delar av, PDF:er som inte är helt tillgänglighetsanpassade. Ibland får vi färdiga PDF:er utifrån som vi i möjligaste mål tillgänglighetsanpassar, men där en del av taggningarna inte alltid blir helt fullständiga.

Vi har länkar till filmer på Youtube som publiceras före september 2021 och som saknar undertextning.

Den här webbplatsen publicerades den 1 juni 2021
Redogörelsen uppdaterades senast den 3 juni 2021.

Kontakt

Du når IFAU genom funktionsbrevlådan ifau@ifau.uu.se