Tillgänglighetsredogörelse

IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi hur väl www.ifau.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Webbplatsen lanserades den 1 juni 2021 och ska uppnå minst en nivå av WCAG 2.1. Vi erbjuder möjlighet till att lyssna på webbplatsen samt teletal.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från www.ifau.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta IFAU på e-mail ifau@ifau.uu.se. Svarstiden är normalt ca 24 timmar. Du kan också kontakta oss på följande sätt: skicka e-post till ifau@ifau.uu.se eller ring 018 - 471 70 70.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss på ifau@ifau.uu.se så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen ska vara förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service och motsvara minst WCAG 2.1

Innehåll som inte är tillgängligt

Vi (IFAU) lanserade denna webbplats den 1 juni 2021 och den utarbetades för att följa AA-standard enligt WCAG. Vid en maskinell genomsökning av DIGG november 2022 upptäcktes vissa brister som vi nu arbetar med att uppdatera (Vi åtgärdar så mycket som möjligt, beräknas vara klart mars 2023).

Vi är medvetna  om bl.a. följande brister:

  • Det finns div-element med mycket text i. Vi tittar på vilka som ska markeras med hjälp av HTML-element, t.ex. p, q och blockquote.
  • Det kan finns vissa valideringsfel i CSS-koden för de stilmallar som används på sidan. Genomgång pågår. (WCAG 2.4.4)
  • Det finns i något fall text på annat språk än svenska, som inte har något lang-attribut med korrekt språkkod. (WCAG 3.1.2)
  • Rubriknivåer har utelämnats. (WCAG 1.3.1)
  • Det finns i vissa fall länkar som ligger intill varandra och som pekar på samma mål.
  • Det finns länkar som saknar textinnehåll eller som består av en bild utan alt-attribut ( troligen logotypen). (WCAG 2.4.4)

Webbplatsen publicerades den 1 juni 2021

Redogörelsen uppdaterades senast den 3 februari 2023.

 

Kontakt

Du når IFAU genom funktionsbrevlådan ifau@ifau.uu.se