Tillgänglighetsredogörelse

IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi hur väl www.ifau.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Webbplatsen lanserades den 1 juni 2021 och ska uppnå minst en nivå av WCAG 2.1. Vi erbjuder möjlighet till att lyssna på webbplatsen samt teletal.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från www.ifau.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta IFAU på e-mail ifau@ifau.uu.se. Svarstiden är normalt ca 24 timmar. Du kan också kontakta oss genom att skicka e-post till ifau@ifau.uu.se eller ringa 018 - 471 70 70.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem kontakta oss på ifau@ifau.uu.se så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen ska vara förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service och motsvara minst WCAG 2.1

Innehåll som inte är tillgängligt

Webbplatsen har utarbetades för att följa AA-standard enligt WCAG. Vid en maskinell genomsökning av DIGG i april 2024 upptäcktes vissa brister som vi därefter gått igenom och åtgärdat med hjälp av vår webbyrå.

Vi är medvetna om att bl.a. följande brister kan finnas:

  • Det finns div-element med mycket text i.
  • Det kan finnas text på annat språk än svenska, som inte har något lang-attribut med korrekt språkkod. (WCAG 3.1.2)
  • Rubriknivåer har i vissa fall utelämnats. (WCAG 1.3.1)
  • Det finns länk (IFAU:s logotyp) som saknar textinnehåll eller som består av en bild utan alt-attribut . (WCAG 2.4.4)

Utöver det är inte alla pdf:er i vår working paper-serie tillgängliga. Hör av dig till oss om du vill ha hjälp med att kunna ta del av ett working paper: ifau@ifau.uu.se 

Redogörelsen uppdaterades senast den 10 maj 2024.

Kontakt

Du når IFAU genom funktionsbrevlådan ifau@ifau.uu.se