16

mars

Vid webbinariet berättar vi om hur svenskarnas inkomster påverkades under coronapandemins första år 2020. Utifrån IFAU-rapport 2022:3, Coronapandemin, arbetsinkomsterna och välfärdssystemets skyddsgrad – Befolkningens inkomstutveckling under 2020, tar vi upp frågor som:

  • Hur mycket sjönk arbetsinkomsterna, och vilka delar av välfärdssystemet täckte upp för hushållens inkomstbortfall?
  • Hade coronaåtgärderna – exempelvis den höjda a-kassan och karensavdragsersättningen – någon betydelse?
  • Vilka grupper drabbades hårdast och hur väl lyckades välfärdssystemet skydda dem?

Välkommen att lyssna och ställa frågor till forskarna.

Vid seminariet presenteras IFAU-rapport 2022:3 Coronapandemin, arbetsinkomsterna och välfärdssystemets skyddsgrad – Befolkningens inkomstutveckling under 2020 av Adrian Adermon, Lisa Laun, Patrik Lind, Martin Olsson, Jan Sauermann och Anna Sjögren.

Rapporten är en underlagsrapport till Coronakommissionens slutrapport, som gavs ut den 25 februari.

Webbinariet kommer spelas in och publiceras på denna sida inom 4-5 dagar efter webbinariet.

Frågor: Sofia.malmer@ifau.uu.se

Klockan 09:00 - 10:30