Coronapandemins betydelse för barn och unga

Forskarna bakom rapporten presenterade resultaten i IFAU-antologin: "Barn och unga under coronapandemin: Lärdomar från forskning om uppväxtmiljö, skolgång, utbildning, och arbetsmarknadsinträde" vid ett webbseminarium den 9 februari 2021. 

Programpunkter 

Effekter på barns uppväxtmiljö och humankapitalutveckling

Hanna Mühlrad och Anna Sjögren

Frånvaro i skolan under coronapandemin – hur kan resultaten komma att påverkas?

Björn Öckert

Coronapandemin och undervisning på distans – hur kan studieprestationerna påverkas?

Caroline Hall och Martin Lundin

Efterfrågan på utbildning i samband med ekonomiska kriser

Helena Holmlund

Coronakrisen och ungas arbetsmarknadsinträde

Mattias Engdahl

 

Om du är intresserad av att ta del av en inspelning av seminariet, ta kontakt med Sara Martinson.