Seminarier vid IFAU

Lokal: IFAU:s seminarierum, Kyrkogårdsgatan 6, Uppsala
Tid: Klockan 13.15-14.30

Seminarierna ger intresserade möjlighet att ta del av pågående forskning. Författaren får samtidigt sin uppsats kritiskt granskad av seminariedeltagarna. De uppsatser som läggs fram är nästan alltid under arbete och inte ett färdigt material. Observera att diskussionerna under seminariet kan vara av teknisk natur och att seminariet i många fall hålls på engelska. Du behöver inte anmäla dig för att delta.

Om du har frågor om seminarierna är du välkommen att kontakta seminarier@ifau.uu.se

23

juni

Antoine Bertheau (University of Copenhagen), Edoardo Accabi (Universidad Carlos III), Cristina Barcelo (Banco de España), Andreas Gulyas (Mannheim University), Stefano Lombardi (VATT), Raffaele Saggio (University of British Columbia)

Klockan 13:15 - 14:30

18

augusti

Jonas Lundstedt, Lunds universitet

Klockan 13:15 - 14:30

08

september

Maksym Khomenko, IFAU

Klockan 13:15 - 14:30

20

oktober

Klockan 13:15 - 14:30

10

november

Arizo Karimi, Patrik Lind och P-A Edin

Klockan 13:15 - 14:30

15

december

Catarina Economou och Elin Ennerberg, Malmö universitet

Klockan 13:15 - 14:30