Seminarier vid IFAU

Lokal: IFAU:s seminarierum, Kyrkogårdsgatan 6, Uppsala
Tid: Klockan 13.15-14.30

Seminarierna ger intresserade möjlighet att ta del av pågående forskning. Författaren får samtidigt sin uppsats kritiskt granskad av seminariedeltagarna. De uppsatser som läggs fram är nästan alltid under arbete och inte ett färdigt material. Observera att diskussionerna under seminariet kan vara av teknisk natur och att seminariet i många fall hålls på engelska. Seminarierna hålls från 1 mars 2022 i IFAU:s lokaler på Kyrkogårdsgatan 6, om inget annat anges. Ingen föranmälan krävs.

Om du har frågor om seminarierna är du välkommen att kontakta seminarier@ifau.uu.se

17

augusti

Kirill Borusyak, University College London

Klockan 13:15 - 14:30

31

augusti

Adam Altmejd, Handelshögskolan, SOFI

Klockan 13:15 - 14:30

14

september

Xavier D'Haultfœuille, CREST

Klockan 13:15 - 14:30

12

oktober

Marianne Page, UC Davis

Klockan 13:15 - 14:30

26

oktober

Ana Rodríguez-González, Lunds universitet

Klockan 13:15 - 14:30