Seminarier vid IFAU

Lokal: IFAU:s seminarierum, Kyrkogårdsgatan 6, Uppsala
Tid: Klockan 13.15-14.30

Seminarierna ger intresserade möjlighet att ta del av pågående forskning. Författaren får samtidigt sin uppsats kritiskt granskad av seminariedeltagarna. De uppsatser som läggs fram är nästan alltid under arbete och inte ett färdigt material. Observera att diskussionerna under seminariet kan vara av teknisk natur och att seminariet i många fall hålls på engelska. Seminarierna hålls i IFAU:s lokaler på Kyrkogårdsgatan 6, om inget annat anges. Ingen föranmälan krävs.

Om du har frågor om seminarierna är du välkommen att kontakta seminarier@ifau.uu.se

07

december

Mikko Silliman, Harvard University

Klockan 13:15 - 14:30

25

januari

Mikael Persson, Göteborgs universitet

Klockan 13:15 - 14:30

01

februari

Anna Bindler, University of Cologne)

Klockan 13:15 - 14:30

08

mars

Anna Sandberg, SOFI

Klockan 13:15 - 14:30

22

mars

Miriam Wüst, University of Copenhagen

Klockan 13:15 - 14:30

19

april

Laia Navarro-Sola, IIES

Klockan 13:15 - 14:30

03

maj

Manudeep Bhuller, University of Oslo

Klockan 13:15 - 14:30

24

maj

Jan Bietenbeck, Lunds universitet

Klockan 13:15 - 14:30

14

juni

Andreas Kostöl, ASU WP Carey School of Business

Klockan 13:15 - 14:30

30

augusti

Martin Huber, University of Fribourg

Klockan 13:15 - 14:30