Vetenskapligt råd

IFAU:s vetenskapliga råd lämnar förslag till beslut om tilldelning av forskningsbidrag. GD fattar det formella beslutet med utgångspunkt från det vetenskapliga rådets rekommendationer.

Ordförande

 • Professor Maria Stanfors, Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet

Övriga ledamöter

 • Professor emerita Catharina Calleman, Juridiska institutionen, Örebro universitet
 • Professor Christofer Edling, Sociologiska institutionen, Lunds universitet
 • Professor Tomas Korpi, Institutet för social forskning, Stockholms universitet
 • Professor Mikael Lindahl, Institutionen för nationalekonomi med statistik, Göteborgs universitet
 • Fil dr Gülay Özcan, Arbetsförmedlingen
 • Professor Pernilla Nilsson, Högskolan i Halmstad
 • Professor Karl-Oskar Lindgren, Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet
 • Professor Ninni Wahlström, Institutionen för didaktik och lärares praktik, Linnéuniversitetet
 • Generaldirektör, Maria Hemström Hemmingsson, IFAU

Adjungerade ledamöter

 • Professor Anders Forslund, IFAU
 • Docent Helena Holmlund, IFAU
 • Docent Martin Lundin, IFAU
 • Fil. Dr Martin Söderström, IFAU
 • Fil. kand. Helge Bennmarker, IFAU