Vetenskapligt råd

IFAU:s vetenskapliga råd lämnar förslag till beslut om tilldelning av forskningsbidrag. GD fattar det formella beslutet med utgångspunkt från det vetenskapliga rådets rekommendationer.

Ordförande

 • Professor Maria Stanfors, ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet

Övriga ledamöter

 • Professor Christofer Edling, sociologiska institutionen, Lunds universitet
 • Professor Petra Herzfeld Olsson, juridiska institutionen, Stockholms universitet 

 • Professor Tomas Korpi, Institutet för social forskning, Stockholms universitet
 • Professor Mikael Lindahl, institutionen för nationalekonomi med statistik, Göteborgs universitet
 • Fil dr Gülay Özcan, Skolverket 
 • Fil dr Christina Olsson Bohlin, Arbetsförmedlingen 

 • Professor Pernilla Nilsson, Högskolan i Halmstad
 • Professor Karl-Oskar Lindgren, statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet
 • Professor Ninni Wahlström, institutionen för didaktik och lärares praktik, Linnéuniversitetet
 • Generaldirektör, Fil dr Maria Hemström Hemmingsson, IFAU

Adjungerade ledamöter

 • Professor emeritus Anders Forslund, IFAU
 • Docent Martin Lundin, IFAU
 • Fil. dr Martin Söderström, IFAU
 • Fil. kand. Helge Bennmarker, IFAU