Referensgrupp

IFAU:s referensgrupp består av arbetsmarknadens parter, ett antal andra myndigheter som arbetar inom våra forskningsområden samt representanter från Regeringskansliet. Gruppen möts ungefär tre gånger per år. 

 • Analytiker Fredrik Andersson, Statistiska centralbyrån
 • Arbetsmarknadsexpert Patrik Karlsson, Svenskt Näringsliv
 • Utredare Håkan Gustavsson, TCO
 • Utredare Mattias Samuelsson, LO
 • Utredare Fredrik Krait, Sveriges Kommuner och Regioner
 • Analytiker Alma Wennemo Lanninger, Försäkringskassan
 • Departementsråd Tony Malmborg, Socialdepartementet
 • Analyschef Susanna Okeke, Arbetsmarknadsdepartementet
 • Utredare Anna Lundh, Universitetskanslersämbetet
 • Departementssekreterare Anna Linderoth, Finansdepartementet

 • Omvärldsanalytiker Åsa Thambert, TRR Trygghetsrådet
 • Sektionschef Christina Olsson Bohlin, Arbetsförmedlingen
 • Departementssekreterare Mattias Sjöstrand, Utbildningsdepartementet
 • Forskningssekreterare Ulla Wallin, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte)
 • Utredare Anna Araskog, Arbetsgivarverket
 • Undervisningsråd Anneli Melén, Skolverket
 • Utredare Vanda Aronsson, IAF
 • Utredare Linda Simonsen, SACO