Upphandling

Hur lämnar jag anbud?

På denna sida hittar du pågående anbudsförfrågningar från IFAU. All upphandling genomförs enligt Lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU).

Hur lämnar jag anbud?

Anbud mailas till funktionsbrevlådan ifau@ifau.uu.se  märkta med det diarienummer som avses. De flyttas sedan till låst mapp för absolut sekretess under anbudstiden.

 

Ingen pågående upphandling