Organisation

IFAU leds av en generaldirektör som utses av regeringen.

Vid institutet finns ett vetenskapligt råd bestående ordförande och nio ledamöter från olika forskningsområden. Rådet arbetar framförallt med beviljandet av forskningsbidrag.

I IFAU:s referensgrupp sitter arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer samt berörda departement och myndigheter.