Pressmeddelanden

20 december 2021

Matematiklyftet höjde elevers matematikresultat på låg- och mellanstadiet. Men svagare elever gynnades inte. Det visar en utvärdering från IFAU.

29 oktober 2021

Under den första pandemivåren 2020 försämrades situationen på arbetsmarknaden mest för yngre och utrikes födda. Det visar en ny rapport från IFAU.

19 oktober 2021

Mellanstadieelever som får en egen dator i skolan når varken bättre eller sämre resultat i matematik och engelska än andra elever. Däremot finns det en tendens till något förbättrade skolresultat i svenska, enligt en ny rapport från IFAU.

17 september 2021

Den kommunala arbetsmarknadsanställningen Stockholmsjobb för dem som varit på ordinarie verksamheter närmare arbetsmarknaden medan de som varit på en konstruerad arbetsplats i högre grad får a-kassa. Det visar en ny IFAU-rapport.

27 augusti 2021

Elever på skolor som tagit emot elever från skolor som lagts ner har varken fått bättre eller sämre studieresultat, visar en ny IFAU-rapport skriven av en forskare vid Uppsala universitet.

16 juni 2021

Det är stora skillnader i hur snabbt arbetsförmedlare får de arbetssökande i jobb. Det visar en ny rapport från IFAU.

14 april 2021

En ny IFAU-rapport studerar Arbetsförmedlingens försöksverksamhet med den nya matchningstjänsten Krom.

15 februari 2021

Förändringarna av arbetslöshetsförsäkringen år 2007 ledde till att framförallt utrikes födda arbetstagare fick ett försämrat försäkringsskydd. Det visar en ny IFAU-rapport skriven av Lutz Gschwind vid statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet.