Pressmeddelanden

04 oktober 2022

Etableringen på arbetsmarknaden tar betydligt längre tid i Malmö-Lund jämfört med i Stockholm-Solna och Göteborg, det visar ny forskning från IFAU.

28 april 2022

De äldres drivkrafter att jobba längre både ökade och minskade till följd av 1999 års stora pensionsreform. Det visar en ny rapport från IFAU.

25 februari 2022

Pandemin har drabbat olika grupper olika hårt ekonomiskt, men välfärdssystemet har jämnat ut inkomstförlusterna. En ny IFAU-rapport har studerat svenskarnas inkomstutveckling under 2020.

20 december 2021

Matematiklyftet höjde elevers matematikresultat på låg- och mellanstadiet. Men svagare elever gynnades inte. Det visar en utvärdering från IFAU.

29 oktober 2021

Under den första pandemivåren 2020 försämrades situationen på arbetsmarknaden mest för yngre och utrikes födda. Det visar en ny rapport från IFAU.

19 oktober 2021

Mellanstadieelever som får en egen dator i skolan når varken bättre eller sämre resultat i matematik och engelska än andra elever. Däremot finns det en tendens till något förbättrade skolresultat i svenska, enligt en ny rapport från IFAU.

17 september 2021

Den kommunala arbetsmarknadsanställningen Stockholmsjobb för dem som varit på ordinarie verksamheter närmare arbetsmarknaden medan de som varit på en konstruerad arbetsplats i högre grad får a-kassa. Det visar en ny IFAU-rapport.

27 augusti 2021

Elever på skolor som tagit emot elever från skolor som lagts ner har varken fått bättre eller sämre studieresultat, visar en ny IFAU-rapport skriven av en forskare vid Uppsala universitet.