Pressmeddelanden

14 april 2021

En ny IFAU-rapport studerar Arbetsförmedlingens försöksverksamhet med den nya matchningstjänsten Krom.

15 februari 2021

Förändringarna av arbetslöshetsförsäkringen år 2007 ledde till att framförallt utrikes födda arbetstagare fick ett försämrat försäkringsskydd. Det visar en ny IFAU-rapport skriven av Lutz Gschwind vid statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet.

26 januari 2021

En ny IFAU-antologi belyser hur coronapandemin påverkar barn och unga i Sverige. De större riskerna för barn från redan utsatta miljöer, skolfrånvarons omfattning och långsiktiga samhällsekonomiska kostnader samt svårigheterna för unga att komma ut på arbetsmarknaden är några frågor som tas upp.

19 januari 2021

Både antalet nyanmälda lediga jobb och de arbetssökandes aktivitet minskade i samband med utbrottet av covid-19. Det visar en ny IFAU-rapport som studerat aktiviteten på Arbetsförmedlingens webbsida Platsbanken.

14 december 2020

Många svenskar saknar grundläggande kunskap om pensionen. Yngre, lågutbildade, kvinnor och låginkomsttagare vet i genomsnitt mindre och har i lägre utsträckning förberett sig inför sin pensionering.

08 december 2020

Att ha ett gigjobb på CV:t hjälper inte unga med arabiskklingande namn att få ett fotfäste på arbetsmarknaden. Det visar en ny rapport från IFAU.

08 oktober 2020

Utrikes födda tar i högre grad del av sociala förmåner än vad jämförbara inrikes födda gör. Men det finns stora skillnader mellan olika grupper av utrikes födda och skillnaderna har minskat över tiden, visar en ny IFAU-rapport.

12 maj 2020

Skolsegregationen och resultatskillnaderna mellan skolor fortsätter att öka men familjebakgrundens betydelse för svenskfödda elevers resultat är oförändrad. Elever med sämre förutsättningar går på skolor med fler lärare per elev men lärarna är i lägre utsträckning behöriga.