Arbetsmarknadens funktionssätt

Forskningsområden

Visar 1-7 utav 7 Projekt


 • 18/2019 Efterfrågan på arbetskraft och löneskillnader
  Adrian Adermon Simon Ek Georg Graetz Yaroslav Yakymovych

  I detta projekt avser vi studera hur yrkes-specifika lönepremier har förändrats i Sverige under perioden 1996–2013.

  Många rika länder har under senare dece...


 • 198/2017 Den ekonomiska effekten av taxikörkort
  Mounir Karadja Anton Sundberg

  Detta projekt utvärderar effekten av innehav av taxikörkort på individuella arbetsmarknadsutfall. Speciellt intressant är analysen av taxikörkort då föraryrk...


 • 265/2016 Hur påverkar företagens skuldsättning efterfrågan på arbetskraft
  Julien Grenet Hans Grönqvist Daniel Jahnson

  Nationalekonomisk forskning har länge argumenterat för att det finns ett starkt samband mellan företagens skuldsättningsnivåer och deras efterfrågan på arbe...


 • 225/2016 Syskonkorrelationer i förmögenhet
  Adrian Adermon Kristin Gunnarsson

  Det finns en stor litteratur om social rörlighet mellan generationer. En populär metod för att studera betydelsen av familjebakgrund är att estimera korrelationer mellan syskons inkomst eller ut...


 • 84/2015 Effekter av familjebildning på karriären
  Per Johansson V. Joseph Hotz Arizo Karimi

  Det övergripande syftet är att söka efter orsakerna till bristen på jämställdhet mellan kvinnor och män på arbetsmarknaden. Genom att skatta effekter av karriäravbrott (föräldraledighet) för kvi...


 • 79/2013 Effekter av höjd avgångsskyldighet
  Johannes Hagen Håkan Selin Spencer Bastani

  När en anställd blir 67 år har arbetsgivaren rätt att säga upp personen på godtyckliga grunder. Vi studerar effekter av en reform som i praktiken höjde avg&a...


 • 95/2009 Hälsa och arbetslöshet
  Annette Bergemann Erik Grönqvist Soffia Guðbjörnsdóttir

  Att förlora arbetet kan ha en rad negativa konsekvenser för ekonomi och social situation. Arbetslösheten kan också påverka hälsan genom en ökad stress, samt en ev. mindre hälsosam livsstil med...