Hur påverkas fördelningen av arbetsutbud inom par när relativinkomsterna förändras?

Författare: Erik Grönqvist, Och Lena Hensvik, Och Anna Thoresson, Och

Dnr: 91/2020

Tidigare forskning tyder på att den relativa inkomsten mellan makar har betydelse för arbetsfördelningen i hushållet. Det här projektet syftar till att bidra till denna litteratur genom att studera den karriärstegsreform som introducerades i läraryrket mellan åren 2013 och 2016. Reformen innebar en betydande löneökning för lärare som befordrades till förstelärare, motsvarande nästan 20 procent av medellönen före reformen. Vi kommer att undersöka effekten av dessa befordringar på fördelningen av tid för barnomsorg mellan makar. Projektet kommer att bidra till en ökad förståelse för hur löneskillnader på arbetsmarknaden påverkar fördelningen av hushållsarbete inom par. Projektet använder data från IFAU-U.