Familj, utbildning och arbete

Svenska män och kvinnor deltar ungefär lika mycket i arbetskraften. Samtidigt ligger de svenska födslotalen ligger på en ur en europeisk jämförelse hög nivå och tvåbarnsnormen är stark även bland högutbildade kvinnor. Bakom detta ligger sannolikt en familjepolitik som syftat till att göra det möjligt för småbarnsföräldrar att arbeta. Viktiga faktorer är föräldraförsäkringen som gör det möjligt för föräldrar att vara hemma under barnets första år, rätt till deltidsarbete och en väl utbyggda offentliga subventionerade barnomsorg. 

Den genomsnittliga löneskillnaden är relativt liten i Sverige jämfört med andra länder, men den finns. En förklaring till skillnaderna är att kvinnor arbetar i andra branscher än män, men också att kvinnorna arbetar färre timmar då de fortfarande har huvudansvar för hem och barn. Skillnaden i mäns och kvinnors löner är särskilt stor bland dem som tjänar mest.

IFAU:s forskning inom området familj, utbildning och arbete rör vad den förda familjepolitiken har haft för effekter på t.ex. kvinnors och mäns sysselsättningsgrad och karriärmöjligheter; lönegapet mellan kvinnor och män; könsskillnader i hälsa; barnafödandet; barns utveckling i skolan och på arbetsmarknaden samt barns lika möjligheter oavsett familjebakgrund.

Nya working papers