Marcus Eliason

Fil.dr

Profilbild

Marcus Eliason disputerade i nationalekonomi vid Göteborgs universitet våren 2005. Mellan 2006 och 2010 var han Wallanderstipendiat och gästforskare vid IFAU. Därefter har han arbetat som forskare vid IFAU. Hans forskning har framförallt behandlat individ- och familjekonsekvenser, särskilt hälsokonsekvenser, av friställningar i samband med arbetsplatsnedläggningar, men även hur ekonomiska incitament påverkar människors beteende. Han har publicerat i internationella tidskrifter såsom Journal of Labor Economics, Journal of Human Resources och Social Science and Medicine. 

Projekt och publikationer vid IFAU

Rapporter

Working papers