Informella kontaktnäts betydelse för arbetssökande och företag på den svenska arbetsmarknaden

Författare: Oskar Nordström Skans, Och Marcus Eliason, Och Lena Hensvik, Och Francis Kramarz, Och

Sammanfattning av Rapport 2017:11

Rapporten studerar betydelsen av informella kontaktnät för både arbetssökande och rekryterande företag. Vi visar att informella kontakter (det vill säga familjemedlemmar, tidigare arbets- och klasskamrater, samt grannar) är viktiga för var nyligen uppsagda personer hittar en ny anställning. Familje­medlemmar och tidigare arbetskamrater har störst betydelse, medan tidigare klasskamrater och grannar (med barn i samma ålder) framstår som mindre användbara vid jobbsökande. Från företagens sida innebär uppsäg­ningar inom dess anställdas kontaktnät bättre möjligheter att nyanställa, vilket också leder till fler nyanställningar och en ökad tillväxt med bibehållen produktivitet.