Arbetsgivare och rekrytering

Arbetsgivarna har flera funktioner på arbetsmarknaden. De bestämmer efterfrågan på arbetskraft, påverkar lönebildningen och skapar arbetsmiljöer. Kunskap om vad som påverkar arbetsgivarnas agerande är viktig för att förstå hur arbetsmarknaden fungerar, både på övergripande och individuell nivå.

Rekrytering och lönebildning

På arbetsmarknaden möter arbetsgivarnas efterfrågan utbudet av arbetskraft. Vad händer då utbudet eller efterfrågan plötsligt ändras? I vilka former sker rekryteringen? Forskning visar att rekrytering ofta sker via nätverk och andra informella kanaler istället för genom Arbetsförmedlingen. Bemanningsföretagens betydelse ökar, samtidigt som fasta anställningar blir mindre vanliga. Rekryteringsmönstren är kopplade till lönebildningen. Där påverkar arbetsgivarna dels på lokal nivå, dels på central nivå där arbetsgivarorganisationer skriver kollektivavtal och agerar kring arbetsrättslagstiftningen.

Arbetsmiljö

Arbetsgivarna skapar också arbetsmiljöer. Här handlar forskningen bland annat om arbetsmiljön som konkurrensmedel – arbetsgivaren kan med hjälp av investeringar i miljö, hälsa eller kompetensutveckling göra arbetsplatsen attraktiv för vissa grupper arbetssökande. Detta kan till exempel ske via investeringar i den fysiska arbetsmiljön, genom kompetensutveckling (personalutbildning) och genom satsningar på personalens hälsa. Sådana åtgärder kan också vara av intresse för arbetsgivaren genom att de även kan påverka företagets lönsamhet.

Nya rapporter

Sök igenom alla rapporter.

Alla rapporter

Nya working papers

Sök igenom alla working papers.

Alla working papers