Vem drabbas hårdast av att förlora jobbet?

Författare: Susan Athey, Och Oskar Nordström Skans, Och Lisa Krystyna Simon, Och Johan Vikström, Och Yaroslav Yakymovych, Och

Sammanfattning av Rapport 2024:10

När en arbetsplats läggs ner får i stort sett alla som förlorar jobbet sämre inkomster, men skillnaderna mellan olika grupper är betydande. Tio procent av de uppsagda förlorar nästan halva årsinkomsten året efter en uppsägning, medan de som klarar sig allra bäst förlorar väldigt lite. De som drabbas hårdast är typiskt sett över 50 år, de har en låg utbildning, jobbar inom tillverkningsindustrin och bor på landsbygden. Socialförsäkringssystemet mildrar de ekonomiska konsekvenserna av att bli uppsagd. De senaste decennierna har skyddet minskat i omfattning, framför allt för dem som drabbas av de största inkomstförlusterna. Om man vill rikta åtgärder mot dem som drabbas hårdast av en uppsägning tyder resultaten på att man ska fokusera på äldre vars yrken innehåller en stor andel rutinmoment.