Informella kontaktnät viktiga för arbetssökande och företag

Informella kontakter är mycket viktiga för både uppsagda och arbetsgivare. Kontaktnäten hjälper individer att hitta en ny anställning och arbetsgivare får en kostnadseffektiv rekrytering samt en ökad tillväxt med bibehållen produktivitet, visar en ny IFAU-rapport.

Publicerades: 25 juni 2017

Författare: Oskar Nordström Skans, Och Marcus Eliason, Och Lena Hensvik, Och Francis Kramarz, Och

Rapportförfattarna studerar privatanställda som blev av med jobbet då deras arbetsplats lades ner under perioden 1990–2006. De finner att de uppsagda ofta hittade ett nytt jobb på ett företag där de hade kontakter. Sannolikheten att anställas på en viss arbetsplats ökade tiofaldigt om den uppsagde hade någon form av relation till en redan anställd.

– Effekterna är stora, säger Lena Hensvik som är en av rapportförfattarna. Av de olika typer av kontakter vi har studerat var föräldrar och sammanboende partners viktigast, men även vuxna barn, syskon och tidigare arbetskamrater var betydelsefulla.

Män, utrikes födda och unga vuxna hade mest nytta av sina kontakter. Att ha samma ålder, kön och utbildningsnivå som kontaktpersonen ökade också chansen till anställning. Kontakter som var mer aktuella och mer långvariga hade större betydelse.

Företagen gynnas av möjligheten att anställa via kontaktnäten

Mer produktiva företag anställde oftare via informella nätverk, medan mindre produktiva företag i högre utsträckning anställde arbetssökande registrerade hos Arbetsförmedlingen. Uppsägningar inom de anställdas kontaktnät gav företagen bättre möjligheter att nyanställa, vilket också ledde till fler nyanställningar och en ökad tillväxt med bibehållen produktivitet. Det gäller särskilt företag som hade svårt att attrahera ny personal.

– Vi ser att företag föredrog att anställa via informella nätverk om de hade möjlighet. Troligen är dessa anställningar ett sätt att minska osäkerheten i anställningsprocessen, säger Lena Hensvik.

Data och metod

Rapportförfattarna jämför personer som förlorat arbetet vid samma företagsnedläggning, men vars kopplingar till andra arbetsgivare via familj, tidigare kollegor och grannar skiljer sig åt. Betydelsen av kontakter ges av den ökade sannolikheten att en annan arbetsgivare anställer en uppsagd person som har en sådan koppling till företaget jämfört med en uppsagd som inte har någon koppling. Dessutom studeras hur företag reagerar på att personer som de nuvarande anställda har kontakt med blir uppsagda. Mer specifikt analyseras hur förändringar i andelen uppsagda med kontakter till företaget är kopplat till arbetsplatsernas anställningsbeslut och produktivitet.

Kontakt

IFAU Rapport 2017:11 "Informella kontaktnäts betydelse för arbetssökande och företag på den svenska arbetsmarknaden" är författad av Marcus Eliason (IFAU), Lena Hensvik (IFAU), Francis Kramarz (CREST) och Oskar Nordström Skans (Uppsala universitet). Rapporten bygger på IFAU Working paper 2017:11.

Om du vill veta mer, kontakta Lena Hensvik på telefon 018-471 60 54 eller e-post lena.hensvik@ifau.uu.se