Utvärdering av likvärdighetsbidraget

Författare: Jan Sauermann, Och Olof Rosenqvist, Och

Dnr: 91/2021

Likvärdighetsbidraget (numera Kunskapsbidraget) för grundskolan och förskoleklass är ett statsbidrag med kompensatorisk inriktning som infördes 2018. Bidragets omfattning har successivt ökat och uppgick 2022 till drygt 6,5 miljarder kr. Alla skolhuvudmän får i viss utsträckning ta del av bidraget men huvudmän med svagare socioekonomisk elevsammansättning har möjlighet att ansöka om betydligt högre bidrag än huvudmän med starkare socioekonomisk elevsammansättning. Syftet med vårt projekt är att undersöka om detta kompensatoriska statsbidrag har påverkat skillnader i viktiga resurser (t.ex. lärartäthet) och studieresultat mellan huvudmän/skolor med svag och stark elevsammansättning. Vi utreder denna fråga genom att jämföra skillnader mellan huvudmän/skolor med svag och stark elevsammansättning under åren före införandet av Likvärdighetsbidraget med motsvarande skillnader under åren efter (skillnad-i-skillnader metod). Projektet använder data från databasen Skolans teknologi och resurser.