Jan Sauermann

Docent

Profilbild

Jan Sauermann disputerade i nationalekonomi vid Maastrichts universitet i 2013. Han arbetade sedan vid Institutet för social forskning (SOFI) vid Stockholms universitet och är sedan 2018 docent vid Stockholms universitet. Jan Sauermanns forskning är inriktad mot lärande och incitament på jobbet, härkomst och konsekvenser av utbildningsinnehåll, och könsskillnader på arbetsmarknaden. Sedan den 1 september 2020 är Jan Sauermann anställd som forskare vid IFAU.
Jan är även ansluten till SOFI, Research Centre for Education and the Labour Market (ROA), Institute of Labor Economics (IZA), och till Center for Corporate Performance (CCP).

Projekt och publikationer vid IFAU

Rapporter

Working papers