Jan Sauermann

Docent

Profilbild

Jan Sauermann disputerade i nationalekonomi vid Maastrichts universitet 2013. Han arbetade sedan vid Institutet för social forskning (SOFI) vid Stockholms universitet och är sedan 2018 docent vid Stockholms universitet. Jan Sauermanns forskning är inriktad mot lärande och incitament på jobbet, härkomst och konsekvenser av utbildningsinnehåll, och könsskillnader på arbetsmarknaden. Jan är anställd som forskare vid IFAU sedan 2020 och även ansluten till SOFI, Research Centre for Education and the Labour Market (ROA), Institute of Labor Economics (IZA), och till Center for Corporate Performance (CCP).

Projekt och publikationer vid IFAU

På gång

Rapporter

Working papers