Olof Rosenqvist

Fil.dr, senior analytiker

Profilbild

Olof Rosenqvist är doktor i nationalekonomi och disputerade vid Uppsala universitet 2016. Sedan dess har han varit anställd som forskare vid IFAU. Han arbetar bland annat med frågor som rör konsekvenser av sjukfrånvaro på arbetsmarknaden och med utvärdering av utbildningspolitiska insatser. Olofs forskning har bland annat publicerats i Journal of Economic Behavior & Organization, Journal of Human Resources och British Journal of Political Science.

Projekt och publikationer vid IFAU

På gång

Rapporter

Working papers

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2016

2015