Mamman som förvald barnbidragsmottagare -Effekter på långsiktig fördelning av barnbidraget och jämställdhet i hushållet

Författare: Erica Lindahl, Och Olof Rosenqvist, Och Håkan Selin, Och

Sammanfattning av Rapport 2023:3

I många länder är mamman berättigad till hela barnbidraget eftersom det anses gynna barnet och mamman. Sådana upplägg kan emellertid strida mot principer om könsneutral lagstiftning. En medelväg är ett system där mamman står som förvald mottagare av barnbidraget men där pappan närsomhelst kan kräva sin halva. I den här rapporten utvärderar vi ett sådant hypotetiskt system relativt det nuvarande upplägget i Sverige där det förvalda alternativet är en delning mellan föräldrarna. Vi använder variation i förvald mottagare som uppstod i samband med barnbidragsreformen den 1 mars 2014, då pappor blev berättigade till halva bidraget. Sannolikheten att mamman tar emot hela barnbidraget även på lång sikt ökar kraftigt om hon står som förvald mottagare. Det gäller även för separerade mammor med svag ekonomi. Att stå som förvald barnbidragsmottagare skulle kunna signalera en förväntan om större barnansvar men vi ser inga sådana tendenser när vi studerar nyttjandet av föräldrapenning och tillfällig föräldra-penning.

Rapportvideo