Passivitet omfördelar barnbidrag mellan föräldrar

Föräldrapar fortsätter ofta att ta emot barnbidraget på det sätt som det betalades ut från början. Det gäller även till viss del efter en separation.

Publicerades: 09 mars 2023

Författare: Erica Lindahl, Och Olof Rosenqvist, Och Håkan Selin, Och

Föräldrar till barn födda från och med den 1 mars 2014 får automatiskt halva barnbidraget var. Före reformdatumet fick mamman hela bidraget utbetalat till sig. Om pappan ville få halva barnbidraget till sitt konto krävdes att han anmälde det till Försäkringskassan.

Föräldrarna fortsätter med det förvalda alternativet

Mammor som automatiskt fick hela barnbidraget hade hela 55 procentenheter högre sannolikhet att ta emot hela barnbidraget även på lång sikt, jämfört med mammor i föräldrapar där bidraget automatiskt delades mellan föräldrarna. Ungefär halva effekten kvarstår även efter att föräldrarna separerat. 

– Det är i linje med att vi människor ofta låter bli att göra aktiva val. Betydelsen av ”förvalda alternativ” har tidigare uppmärksammats inom flera andra områden, såsom pensionssparande och organdonationer, säger Olof Rosenqvist.

Ensamstående mammors ekonomiska situation gynnas av att mamman står som förvald barnbidragsmottagare

I de fall där barnet enbart bor hos ena föräldern har den föräldern rätt till hela barnbidraget. Men inte heller i den här gruppen väljer alla ensamstående föräldrar att aktivt gå emot det förvalda alternativet om delat barnbidrag, och barnbidraget fortsätter därför att delas mellan föräldrarna.

–Att en liten men signifikant andel ensamstående föräldrar avstår från att kräva sin rätt förvånade oss. I denna grupp är barnbidraget vanligtvis en viktig del av hushållsbudgeten, säger Erica Lindahl. Det sätt som bidraget betalas ut på från början tycks har alltså reella konsekvenser för de här föräldrarnas privatekonomi.

Inga tydliga effekter på uppdelningen av barnansvar

Forskarna finner inte att förvald mottagare spelat roll för barnansvaret. Varken föräldrarnas arbetsinkomster eller fördelningen av föräldraledighet och vård av barn (vabb) påverkas.

Hur gjordes undersökningen?

I analysen ingår föräldrar till ungefär 34 000 barn födda under januari–april 2014. Föräldrar till barn födda före 1 mars jämförs med föräldrar till barn födda efter 1 mars med hjälp av register från Försäkringskassan.

Kontakt

IFAU-rapport 2023:3 ”Mamman som förvald barnbidragsmottagare: effekter på långsiktig fördelning av barnbidraget och jämställdhet i hushållet” är skriven av Erica Lindahl, Olof Rosenqvist och Håkan Selin vid IFAU. Rapporten är en sammanfattning av Working paper 2023:4. För mer information kontakta Erica Lindahl (018-471 60 57 eller erica.lindahl@ifau.uu.se).

Rapport 2023:3 i korthet

Rapportvideo 2023:3