Leder tidigare rösträtt för utländska medborgare till ökad politisk integration?

Författare: Mattias Engdahl, Och Karl-Oskar Lindgren, Och Olof Rosenqvist, Och

Sammanfattning av Rapport 2018:3

Vi undersöker om utländska medborgares rätt att delta i kommunal- och landstingsval påverkar benägenheten att bli svensk medborgare och val-deltagande i senare val. Rösträtt i lokala val för utländska medborgare infördes i det svenska valsystemet 1976 och vi studerar alla val fram till och med 2010. För att utländska medborgare ska vara röstberättigade krävs att de har varit folkbokförda i Sverige under minst tre år före valdagen. I vår analys, som fokuserar på utländska medborgare födda utanför EU, finner vi inte några tecken på att de som erhållit rösträtt tidigare har större sannolikhet att bli svenska medborgare eller att rösta i framtiden.